CHUYÊN MỤC

bner-(7).png
thong-tin-(1).png
kh-Copy-Copy-(3)-Copy-Copy-(15).png
kh-Copy-Copy-(3)-Copy-Copy-(18).png
kh-Copy-Copy-(3)-Copy-Copy-(43).png
kh-Copy-Copy-(3)-Copy-Copy-(20).png
kh-Copy-Copy-(3)-Copy-Copy-(44).png
kh-Copy-Copy-(3)-Copy-Copy-(48).png
kh-Copy-Copy-(3)-Copy-Copy-(60).png
kh-Copy-Copy-(3)-Copy-Copy-(61).png
kh-(12).png
bctt-cac-ban.png
kh-Copy-Copy-(3)-Copy-Copy-(25).png
kh-Copy-Copy-(3)-Copy-Copy-(37).png
kh-Copy-Copy-(3)-Copy-Copy-(56).png
kh-(3).png
kh-(13).png
kh-(8).png
kh-(9).png
kh-(11).png
cac-to-trinh-bc-(2).png
kh-Copy-Copy-(3)-Copy-Copy-(22).png
kh-Copy-Copy-(3)-Copy-Copy-(21).png
kh-Copy-Copy-(3)-Copy-Copy-(23).png
kh-Copy-Copy-(3)-Copy-Copy-(24).png
kh-Copy-Copy-(3)-Copy-Copy-(41).png
kh-(4).png

to-trinhubnd-(2).png
kh-Copy-Copy-(3)-Copy-Copy-(19).png
kh-Copy-Copy-(3)-Copy-Copy-(39).png
kh-Copy-Copy-(3)-Copy-Copy-(26).png
kh-(17).png
kh-Copy-Copy-(3)-Copy-Copy-(30).png
kh-Copy-Copy-(3)-Copy-Copy-(69).pngkh-Copy-Copy-(3)-Copy-Copy-(29).png
kh-Copy-Copy-(3)-Copy-Copy-(27).png
kh-Copy-Copy-(3)-Copy-Copy-(66).png
kh-Copy-Copy-(3)-Copy-Copy-(70).png
kh-Copy-Copy-(3)-Copy-Copy-(49).png
kh-Copy-Copy-(3)-Copy-Copy-(53).png

mat-tran-(2).png
kh-Copy-Copy-(3)-Copy-Copy-(38).png
kh-Copy-Copy-(3)-Copy-Copy-(33).png
kh-Copy-Copy-(3)-Copy-Copy-(34).png
kh-Copy-Copy-(3)-Copy-Copy-(35).png
cac-to-trinh-bc-(1)-Copy.png
kh-Copy-Copy-(3)-Copy-Copy-(17).png
kh-Copy-Copy-(3)-Copy-Copy-(45).png
kh-Copy-Copy-(3)-Copy-Copy-(47).png
kh-(2).png
kh-(5).png
kh-Copy-Copy-(3)-Copy-(2)-Copy.png
cac-to-trinh-bc-(5).png
kh-Copy-Copy-(3)-Copy-(2)-Copy-(1).png
 
 
 
 
 
 
 
 

lienhe.pngThông tin liên hệ:

  • 05 Quang Trung, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
  • ubndphuthien@gialai.gov.vn
  • (0269) 3 882 226 - FAX: (0269) 3 882 237

Thông tin bản quyền:

- Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Ngọc Ngô - Phó Chủ tịch TT UBND huyện Phú Thiện
- Giấy phép: Số 07/GP-TTĐT ngày 07/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông