CHUYÊN MỤC

CÁC NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Thông báo số 10/TB-HĐND ngày 29/7/2021 kết quả kỳ họp thứ Hai, HĐND khóa IV
2 Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 28/7/2021 tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021
3 Nghị quyết số 59/NQ-HDDND ngày 28/7/2021 về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trường TH Nguyễn Trãi, xã Ia Piar
4 Nghị quyết 58/NQ-HĐND ngày 28/7/2021 về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trường THCS Nguyễn Tất Thành, xã Ia Yeng
5 Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 28/7/2021 về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trường PTDTBT Tiểu học Anh Hùng Núp , xã Ia Yeng
6 Nghị quyết số 56/NQQ-HĐND ngày 28/7/2021 về quyết định chủ trương đầu tư: Cầu dân sinh thôn Đoàn kết, xã Ayun Hạ
7 Nghị quyết 55/NQ-HĐND ngày 28/7/2021 về quyết định chủ trương đầu tư: Kiểm kê đất đai, lập bản đồ quyền sử dụng đất huyện Phú Thiện năm 2024
8 Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 28/7/2021 về quyết định chủ trương đầu tư: Cống hộp tổ dân phố 9, 10 thị trấn Phú Thiện
9 Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 28/7/2021 về quyết định chủ trương đầu tư: Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND, UBND thị trấn Phú Thiện
10 Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 28/7/2021 về quyết định chủ trương đầu tư: Cầu dân sinh 04 xã trên địa bàn huyện Phú Thiện
11 Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 28/7/2021 về quyết định chủ trương đầu tư: Liên hợp đường và đập tràn quá các nhánh 1,2,3 suối Ia Peng, xã Ia Sol
12 Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 28/7/2021 về chủ trương đầu tư dự án: Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, xã Chrôh Pơnan
13 Nghị quyết 49/NQQ-HĐND ngày 28/7/2021 về chủ trương đầu tư dự án: Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ, xã Ia Ake
14 Nghị quyết số 48/NQQ-HĐND ngày 28/7/2021 về chủ trương đầu tư dự án: Trường Tiểu học Ngô Quyền, thị trấn Phú Thiện
15 Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 28/7/2021 về quyết định chủ trương đầu tư: Trường Tiểu học Lê Lợi, xã Ia Sol
16 Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 28/7/2021 chủ trương đầu tư dự án: Trường Tiểu học Trần Phú, xã Ia Hiao
17 Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 28/7/2021 chủ trương đầu tư dự án: Trường Tiểu học Kim Đồng, xã Chư A Thai
18 Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 28/7/2021 chủ trương đầu tư dự án: Nhà làm việc công an thị trấn Phú Thiện (Điểm QH mới)
19 Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 28/7/2021 chủ trương đầu tư: Cải tạo và xây dựng nhà làm việc xã đội 09 xã huyện Phú Thiện
20 Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 28/7/2021 thông qua kế hoạch điều chỉnh bổ sung một số chỉ tiêu chi ngân sách năm 2021
21 Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 28/7/2021 phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và ngân sách huyện năm 2020
22 Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 28/7/2021 về kết quả giám sát "Việc thực hiện sau giám sát của HĐND huyện và Thường trực HĐND huyện từ năm 2017-2020"
23 Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 28/7/2021 chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2022
24 Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 28/7/2021 ban hành Nội quy các kỳ họp của HĐND huyện khóa IV
25 Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 28/7/2021 ban hành Quy chế hoạt động của HĐND huyện khóa IV

lienhe.pngThông tin liên hệ:

  • 05 Quang Trung, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
  • ubndphuthien@gialai.gov.vn
  • (0269) 3 882 226 - FAX: (0269) 3 882 237

Thông tin bản quyền:

- Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Ngọc Ngô - Phó Chủ tịch TT UBND huyện Phú Thiện
- Giấy phép: Số 07/GP-TTĐT ngày 07/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông