CHUYÊN MỤC 
KẾT QUẢ KỲ HỌP THỨ CHÍN
 
STT KÝ HIỆU NỘI DUNG TẬP TIN
01 01/2019/NQ-HĐND Nghị quyết bãi bỏ NQ QPPL số 08/2016NQ-HĐND ngày 21/12/2016 của HĐND huyện ban hành quy định phân cấp ổn định nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi ngân sách thời Tải về
02 03/NQ-HĐND Nghị quyết 03 vv miễn nhiệm Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về
03 04/NQ-HĐND Nghị quyết 04 vv ban hành quy định phân cấp ổn định nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi ngân sách thời kỳ 2017-2020 của các đơn vị dự toán cấp huyện và ngân sách cấp xã. Tải về
04 05/NQ-HĐND Nghị quyết 05 vv thông qua tên công trình công cộng trên địa bàn thị trấn phú thiện, huyện phú thiện. Tải về
05 06/NQ-HĐND Nghị quyết 06 vv điều chỉnh, bổ sung danh mục đầu tư thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 của huyện phú thiện (nguồn vốn ngân sách huyện quản lý). Tải về
06 07/NQ-HĐND Nghị quyết 07 vv thông qua đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn phú thiện, huyện phú thiện, tỉnh gia lai đến năm 2030. nghị quyết 07 vv thông qua đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn phú thiện, huyện phú thiện, tỉnh gia lai đến năm 2030. Tải về
07 08/NQ-HĐND Nghị quyết 08 vv  phê chuẩn kế hoạch điều chỉnh, bổ sung một số chỉ tiêu chi ngân sách năm 2019. Tải về
08 09/NQ-HĐND Nghị quyết 09 vv phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và ngân sách cấp huyện năm 2018. Tải về
09 10/NQ-HĐND Nghị quyết 10 vv chương trình giám sát của hội đồng nhân dân huyện năm 2020. Tải về
10 11/NQ-HĐND Nghị quyết 11 v.v tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019. Tải về
11 21/TB-HĐND Thông báo 21 hdnd vv kết quả kỳ họp thứ chín - HĐND huyện khóa III. Tải về

lienhe.pngThông tin liên hệ:

  • 05 Quang Trung, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
  • ubndphuthien@gialai.gov.vn
  • (0269) 3 882 226 - FAX: (0269) 3 882 237

Thông tin bản quyền:

- Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Ngọc Ngô - Phó Chủ tịch TT UBND huyện Phú Thiện
- Giấy phép: Số 07/GP-TTĐT ngày 07/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông