CHUYÊN MỤC

CÁC NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND huyện ngày 17/12/2019 về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện khóa III
2 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016-2020 đối với ông Ksor Soa
3 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND huyện về việc bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện khóa III
4 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 18/12/2019 về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của HĐND huyện khóa III
5 nghị quyết 16/NQ-HĐND ngày 18/12/2019 về việc thành lập đoàn giám sát việc triển khai các dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp và mô hình khuyến nông trong năm 2018, 2019'' trên địa bàn huyện.
6 nghị quyết 17/NQ-HĐND v.v phê chuẩn kế hoạch phân bổ vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm 2020.
7 nghị quyết 19/NQ-HĐND ngày 18/12/2019 v.v thống nhất thông qua kế hoạch thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới trên địa bàn huyện.
8 Nghị quyết 20 v.v tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
9 thông báo 45 hdnd v.v Kết quả kỳ họp thứ mười, HĐND huyện khóa III
10 Nghị quyết 18/NQ-HĐND ngày 18/12/2019 phê chuẩn dự toán ngân sách địa phương và phương án bổ sung thu, chi ngân sách năm 2020

Nghi quyết phê chuẩn Chủ tịch, PCT HĐND cấp xã

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Văn bản liên quan

lienhe.pngThông tin liên hệ:

  • 05 Quang Trung, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
  • ubndphuthien@gialai.gov.vn
  • (0269) 3 882 226 - FAX: (0269) 3 882 237

Thông tin bản quyền:

- Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Ngọc Ngô - Phó Chủ tịch TT UBND huyện Phú Thiện
- Giấy phép: Số 07/GP-TTĐT ngày 07/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông