CHUYÊN MỤC

CÁC NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 về việc chủ trương đầu tư dự án: Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, xã Chrôh Pơnan
2 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 về chủ trương đầu tư dự án: Cầu dân sinh thôn Plei Plôk, xã Ia Ake
3 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2021
4 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 về việc tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020
5 Thông báo số 36/TB-HĐND ngày 17/7/2020 của HĐND huyện về kết quả kỳ họp thứ Mười Một , HĐND huyện khóa III
6 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 về chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp đường vào bãi rác huyện Phú Thiện
7 Nghị Quyết số 04/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của HĐND huyện về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và ngân sách cấp huyện năm 2019
8 Nghị quyết 05/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của HĐND huyện về việc thông qua điều chỉnh, bổ sung một số chỉ tiêu chi ngân sách năm 2020
9 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của HĐND huyện về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển (vốn đầu tư công) nguồn Ngân sách Nhà nước (ngân sách huyện) năm 2020
10 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của HĐND huyện về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 của huyện Phú Thiện (nguồn vốn tăng thu nguồn tiền sử dụng đất, thuê đất ngân sách huyện)
11 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 16/7/2020 về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện khóa III, nhiệm vụ 2016-2021
12 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 16/7/2020 về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện Phú Thiện, nhiệm kỳ 2016-2021
13 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của HĐND huyện về bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 32016-2020 của huyện Phú Thiện

lienhe.pngThông tin liên hệ:

  • 05 Quang Trung, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
  • ubndphuthien@gialai.gov.vn
  • (0269) 3 882 226 - FAX: (0269) 3 882 237

Thông tin bản quyền:

- Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Ngọc Ngô - Phó Chủ tịch TT UBND huyện Phú Thiện
- Giấy phép: Số 07/GP-TTĐT ngày 07/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông