CHUYÊN MỤC

BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND huyện ngày 11/9/2020 về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện , khóa III
2 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND huyện ngày 11/9/2020 về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Chủ tịch HĐND huyện , khóa III
3 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND huyện ngày 11/9/2020 về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND huyện , khóa III
4 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND huyện ngày 11/9/2020 về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Trưởng Ban dân tộc HĐND huyện khóa III
5 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND huyện ngày 11/9/2020 về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện, khóa III
6 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND huyện ngày 11/9/2020 về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện, khóa III
7 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND huyện ngày 11/9/2020 về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện, khóa III
8 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 11/9/2020 về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa III, đối với ông Trần Ngọc Sơn
9 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 11/9/2020 về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa III, đối với ông Rơ Chăm Lani
10 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 11/9/2020 về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công huyện Phú Thiện năm 2020

lienhe.pngThông tin liên hệ:

  • 05 Quang Trung, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
  • ubndphuthien@gialai.gov.vn
  • (0269) 3 882 226 - FAX: (0269) 3 882 237

Thông tin bản quyền:

- Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Ngọc Ngô - Phó Chủ tịch TT UBND huyện Phú Thiện
- Giấy phép: Số 07/GP-TTĐT ngày 07/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông