CHUYÊN MỤC

TỜ TRÌNH, DỰ THẢO

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Tờ trình 259/TTr-UBND ngày 02/12/2020 v/v đề nghị phê duyệt dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021 nguồn ngân sách huyện
2 Tờ trình số 263/TTr-UBND ngày 02/12/2020 đề nghị quyết định chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới kế hoạch đầu tư công năm 2021 nguồn ngân sách huyện
3 Tờ trình số 252/TTr-UBND ngày 01/12/2020 đề nghị thống nhất bổ sung quy mô quy hoạch Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp huyện Phú Thiện
4 Tờ trình số 256/TTr-UBND đề nghị giải thể Phòng y tế huyện Phú Thiện và chuyển chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về Văn phòng HĐND-UBND huyện Phú Thiện
5 Tờ trình số 18/TTr-HĐND ngày 27/11/2020 về việc cho thôi làm đại biểu HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021
6 Tờ trình số 16/TTr-HĐND ngày 27/11/2020 về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

BÁO CÁO THẨM TRA

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Báo cáo số 16/BC-HĐND kết quả thẩm tra các Tờ trình, dự thảo, Nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội của Ban KT-XH HĐND huyên
2 Báo cáo số 18/BC-HĐND huyện ngày 02/12/2020 kết quả thẩm tra Tờ trình và Dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực Ban Pháp chế

Nghi quyết phê chuẩn Chủ tịch, PCT HĐND cấp xã

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Dự kiến Chương trình kỳ họp thứ Mười Ba
2 Thông báo 62/TB-HĐND - 23/11/2020 về việc Kết luận của thường trực HĐND huyện về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ mười ba (Họp để giải quyết công việc phát sinh đột suất), HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021
3 Giấy triệu tập 03/GTrT-HĐND - 23/11/2020 về việc kỳ họp thứ mười ba (họp để giải quyết công việc phát sinh đột suất) hđnd huyện khóa iii, nhiệm kỳ 2016-2021.(nhờ vt chuyển giấy triệu tập cho đại biểu HĐND huyện đang công tác tại đơn vị)
4 Giấy mời 20/GM-HĐND - 20/11/2020 về việc dự kỳ họp thứ mười ba (họp để giải quyết công việc phát sinh đột suất) hđnd huyện khóa iii, nhiệm kỳ 2016-2021

lienhe.pngThông tin liên hệ:

  • 05 Quang Trung, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
  • ubndphuthien@gialai.gov.vn
  • (0269) 3 882 226 - FAX: (0269) 3 882 237

Thông tin bản quyền:

- Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Ngọc Ngô - Phó Chủ tịch TT UBND huyện Phú Thiện
- Giấy phép: Số 07/GP-TTĐT ngày 07/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông