CHUYÊN MỤC

CÁC NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 về việc miễn nhiệm Chủ tịch HĐND huyện kháo III, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Quốc Khánh
2 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 về việc cho thôi làm đại biểu HĐND huyện kháo III, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Quốc Khánh
3 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 về việc giải thể Phòng Y tế huyện Phú Thiện và chuyển chức năng QLNN về Văn phòng HĐND-UBND huyện
4 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 về việc thống nhất bổ sung quy hoạch cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp huyện Phú Thiện
5 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 thông qua kế hoạch đầu tư công năm 2021 nguồn ngân sách huyện
6 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 phê duyệt các dự án chủ trương đầu tư dự án khởi công mới kế hoạch đầu tư công năm 2021 nguồn ngân sách huyện

Nghi quyết phê chuẩn Chủ tịch, PCT HĐND cấp xã

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Thông báo số 65/TB-HĐND ngày 07/12/2020 kết quả kỳ họp thứ Mười ba (Họp để giải quyết các vấn đề phát sinh đột xuất) HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

lienhe.pngThông tin liên hệ:

  • 05 Quang Trung, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
  • ubndphuthien@gialai.gov.vn
  • (0269) 3 882 226 - FAX: (0269) 3 882 237

Thông tin bản quyền:

- Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Ngọc Ngô - Phó Chủ tịch TT UBND huyện Phú Thiện
- Giấy phép: Số 07/GP-TTĐT ngày 07/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông