CHUYÊN MỤC


KỲ HỌP THỨ SÁU CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYÊN, NHIỆM KỲ 2016 - 2021
- Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ sáu của Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021
- Kết quả kỳ họp thứ sáu của Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021

lienhe.pngThông tin liên hệ:

  • 05 Quang Trung, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
  • ubndphuthien@gialai.gov.vn
  • (0269) 3 882 226 - FAX: (0269) 3 882 237

Thông tin bản quyền:

- Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Ngọc Ngô - Phó Chủ tịch TT UBND huyện Phú Thiện
- Giấy phép: Số 07/GP-TTĐT ngày 07/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông