CHUYÊN MỤC

Nghi quyết phê chuẩn Chủ tịch, PCT HĐND cấp xã

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Nghị quyết số 39/UBBC ngày 27/4/2021 về việc lập và công bố chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
2 Nghị quyết số 22/NQ-UBBC ngày 02/3/2021 ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu HĐND khóa IV
3 Chỉ thị số 02-CT/HU ngày 28/01/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về lãnh đạo và thực hiện cuộc bầu cử Quốc gia về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

lienhe.pngThông tin liên hệ:

  • 05 Quang Trung, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
  • ubndphuthien@gialai.gov.vn
  • (0269) 3 882 226 - FAX: (0269) 3 882 237

Thông tin bản quyền:

- Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Ngọc Ngô - Phó Chủ tịch TT UBND huyện Phú Thiện
- Giấy phép: Số 07/GP-TTĐT ngày 07/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông