CHUYÊN MỤCThông báo về việc công bố người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND huyện Phú Thiện.
Căn cứ Nghị định 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước;
Thực hiện Văn bản số 306/STTTT – TTBCXB ngày 20/4/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn một số nội dung thực hiện Nghị định số 09/2017/NĐ – CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ. UBND huyện Phú Thiện công bố thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin như sau:
- Họ và Tên: Ông Trịnh Văn Sang.
- Chức danh: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện.
- Số điện thoại: 0969022299.
- Email:sangtv.phuthien@gialai.gov.vn
Thông báo này được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của UBND huyện Phú Thiện tại địa chỉ phuthien.gialai.gov.vn  chuyên mục Người phát ngôn hoặc mục Giấy ủy quyền UBND huyện Phú Thiện.
UBND huyện Phú Thiện kính thông báo để các cơ quan, đơn vị được rõ./.

lienhe.pngThông tin liên hệ:

  • 05 Quang Trung, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
  • ubndphuthien@gialai.gov.vn
  • (0269) 3 882 226 - FAX: (0269) 3 882 237

Thông tin bản quyền:

- Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Ngọc Ngô - Phó Chủ tịch TT UBND huyện Phú Thiện
- Giấy phép: Số 07/GP-TTĐT ngày 07/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông