CHUYÊN MỤC

GIẤY ỦY QUYỀN CỦA CHỦ TỊCH CỦA CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

1. Giấy ủy quyền về phát ngôn và cung cấp thông tin cho Báo Pháp luật Việt Nam (chi tiết).
2. Giấy ủy quyền về phát ngôn và cung cấp thông tin cho Tạp chí điện tử Môi trường và Đô thị Việt Nam (chi tiết).
3. Giấy ủy quyền về phát ngôn và cung cấp thông tin cho Báo Pháp luật Việt Nam (chi tiết).

lienhe.pngThông tin liên hệ:

  • 05 Quang Trung, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
  • ubndphuthien@gialai.gov.vn
  • (0269) 3 882 226 - FAX: (0269) 3 882 237

Thông tin bản quyền:

- Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Ngọc Ngô - Phó Chủ tịch TT UBND huyện Phú Thiện
- Giấy phép: Số 07/GP-TTĐT ngày 07/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông