CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
Cơ quan ban hành:
Năm ban hành:


 |<  < 1 - 2  >  >| 

Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
257/TTr-UBND 28/9/2021 Đề nghị thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án công trinhg: Đường giao thông trục xã Ia Hiao, Ia Peng huyện Phú Thiện
394/QĐ-UBND 17/9/2021 Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán dự án công trình: Đường giao thoog trục xã Ia Hiao, Ia Peng, huyện Phú Thiện
244/TTr-UBND 17/9/2021 Về việc thẩm định và phê duyệt kế hoạch phê duyệt nhà thầu dự án; Công trình đường giao thông trục xã Ia Hiao, Ia Peng huyện Phú Thiện
302/UBND-TH 03/03/2021 về việc xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư huyện phú thiện giai đoạn 2021-2025
926/BC-TCKH 31/12/2020 Danh mục dự án kêu gọi đầu tư vào huyện Phú Thiện
1462/UBND -TH 14/12/2020 Đang ký danh mục, nhu cầu kinh phí Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025
767/UBND-Th 27/7/2020 V/v xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện
527/UBND-TH 21/5/2020 Về việc xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện
68/QĐ-UBND 20/02/2020 Phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh 2020-2021
242/QĐ-UBND 15/5/2019 Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cụm giáo dục nghề nghiệp và Ứng dụng công nghệ

lienhe.pngThông tin liên hệ:

  • 05 Quang Trung, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
  • ubndphuthien@gialai.gov.vn
  • (0269) 3 882 226 - FAX: (0269) 3 882 237

Thông tin bản quyền:

- Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Ngọc Ngô - Phó Chủ tịch TT UBND huyện Phú Thiện
- Giấy phép: Số 07/GP-TTĐT ngày 07/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông