CHUYÊN MỤC

     
KẾT QUẢ KỲ HỌP THỨ TƯ, HĐND HUYỆN KHÓA III, NHIỆM KỲ 2016 - 2021
Thông báo Kết quả kỳ họp
 

    1. Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 20/12/2017 về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và chương trình công tác năm 2018. (Chi tiết)

    2. Nghị quyết số 
15/NQ-HĐND ngày 20/12/2017 về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn Ngân sách Nhà nước (ngân sách huyện) năm 2017. (Chi tiết)

    3. Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 20/12/2017 về phê chuẩn dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ thu, chi ngân sách năm 2018. (Chi tiết)

    4. Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 20/12/2017 về phê chuẩn phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách Nhà nước năm 2018. (Chi tiết)

    5. Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 20/12/2017 về điều chỉnh và bổ sung danh mục các dự án thuộc kế hoạch  đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 của huyện Phú Thiện. (Chi tiết)

    6. Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 20/12/2017 về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 của HĐND huyện khóa III. (Chi tiết)

    7. Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 20/12/2017 về thành lập đoàn giám sát việc thực hiện kiến nghị của Đoàn kiểm tra tỉnh về kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017 trên địa bàn huyện. (Chi tiết)./.

 

lienhe.pngThông tin liên hệ:

  • 05 Quang Trung, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
  • ubndphuthien@gialai.gov.vn
  • (0269) 3 882 226 - FAX: (0269) 3 882 237

Thông tin bản quyền:

- Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Ngọc Ngô - Phó Chủ tịch TT UBND huyện Phú Thiện
- Giấy phép: Số 07/GP-TTĐT ngày 07/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông