CHUYÊN MỤC


        TÀI LIỆU PHỤC VỤ KỲ HỌP THỨ NĂM HĐND HUYỆN (KỲ HỌP BẤT THƯỜNG)


- Kế hoạch tổ chức Kỳ họp thứ Năm - HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Kỳ họp Bất thường). (Chi tiết)

- Giấy triệu tập Kỳ họp thứ Năm - HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (Chi tiết)

- Giấy mời Kỳ họp thứ Năm - HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (Chi tiết)

- Báo cáo số 04/BC-HĐND ngày 17/4/2018 về kết quả thẩm tra tờ trình và dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực Ban Pháp chế HĐND huyện tại kỳ họp thứ Năm - HĐND huyện khóa III (Chi tiết).

- Tờ trình số 76/TTr-UBND ngày 05/4/2018 về giới thiệu nhân sự để bầu cử bổ sung Ủy viên UBND huyện, khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Chi tiết).

-Tờ trình số 83/TTr-UBND ngày 13/4/2018 về đề nghị hủy bỏ quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp huyện Phú Thiện (xã A yun Hạ). (Chi tiết)

- Tờ trình số 84/TTr-UBND ngày 13/4/2018 về đề xuất chủ trương điều chỉnh, bổ sung quy hoạch Cụm công nghiệp 
Tiểu thủ công nghiệp huyện Phú Thiện (xã Ia Ake). (Chi tiết)

lienhe.pngThông tin liên hệ:

  • 05 Quang Trung, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
  • ubndphuthien@gialai.gov.vn
  • (0269) 3 882 226 - FAX: (0269) 3 882 237

Thông tin bản quyền:

- Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Ngọc Ngô - Phó Chủ tịch TT UBND huyện Phú Thiện
- Giấy phép: Số 07/GP-TTĐT ngày 07/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông