CHUYÊN MỤC


Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 07/01/2017 của Hội đồng khoa học sáng kiến về việc công nhận sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp công tác được áp dụng trên địa bàn huyện năm 2016.
- Sáng kiến kinh nghiệm, đề tài khoa học năm 2019 của ông Nguyễn Ngọc Luyện - Giáo viên Trường THCS Nguyễn Trung Trực (chi tiết)
- Sáng kiến kinh nghiệm, đề tài khoa học năm 2019 của bà Bùi Thị Nhung - Giáo viên Trường THCS Nguyễn Trung Trực (chi tiết)
- Quyết định công nhận sáng kiến kinh nghiệm, đề tài khoa học trên địa bàn huyện năm 2019 (chi tiết)
- Sáng kiến kinh nghiệm, đề tài khoa học năm 2020 của đồng chí Nguyễn Ngọc Ngô - PCT TT UBND huyện (chi tiết)
- Sáng kiến kinh nghiệm, đề tài khoa học năm 2020 của đồng chí Vũ Hồng Duy - PCTT HĐND huyện (chi tiết)

 
Quyết định công nhận sáng kiến kinh nghiệm năm 2019-2020
Quyết định công nhận sáng kiến kinh nghiệm năm 2017
Quyết định công nhận sáng kiến kinh nghiệm năm 2018
Quyết định công nhận sáng kiến kinh nghiệm năm 2020-2021

lienhe.pngThông tin liên hệ:

  • 05 Quang Trung, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
  • ubndphuthien@gialai.gov.vn
  • (0269) 3 882 226 - FAX: (0269) 3 882 237

Thông tin bản quyền:

- Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Ngọc Ngô - Phó Chủ tịch TT UBND huyện Phú Thiện
- Giấy phép: Số 07/GP-TTĐT ngày 07/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông