CHUYÊN MỤC


Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 07/01/2017 của Hội đồng khoa học sáng kiến về việc công nhận sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp công tác được áp dụng trên địa bàn huyện năm 2016.
- Sáng kiến kinh nghiệm, đề tài khoa học năm 2019 của ông Nguyễn Ngọc Luyện - Giáo viên Trường THCS Nguyễn Trung Trực (chi tiết)
- Sáng kiến kinh nghiệm, đề tài khoa học năm 2019 của bà Bùi Thị Nhung - Giáo viên Trường THCS Nguyễn Trung Trực (chi tiết)
- Quyết định công nhận sáng kiến kinh nghiệm, đề tài khoa học trên địa bàn huyện năm 2019 (chi tiết)
- Sáng kiến kinh nghiệm, đề tài khoa học năm 2020 của đồng chí Nguyễn Ngọc Ngô - PCT TT UBND huyện (chi tiết)
- Sáng kiến kinh nghiệm, đề tài khoa học năm 2020 của đồng chí Vũ Hồng Duy - PCTT HĐND huyện (chi tiết)

 

lienhe.pngThông tin liên hệ:

  • 05 Quang Trung, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
  • ubndphuthien@gialai.gov.vn
  • (0269) 3 882 226 - FAX: (0269) 3 882 237

Thông tin bản quyền:

- Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Ngọc Ngô - Phó Chủ tịch TT UBND huyện Phú Thiện
- Giấy phép: Số 07/GP-TTĐT ngày 07/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông