CHUYÊN MỤC

Góp ý Văn bản của UBND huyện:
1. Tham gia, góp ý Dự thảo Phương án hạn chế khai thác nước dưới đất: (chi tiết Dự thảo)
2. Tham gia góp ý Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 07/02/2023 của UBND huyện về tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) trên địa bàn huyện Phú Thiện (chi tiết Kế hoạch)
3. Thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức cá nhân đối với Nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Phú Thiện đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 (lần 02) (chi tiết)
NỘI DUNG CẦN HỎI

lienhe.pngThông tin liên hệ:

  • 05 Quang Trung, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
  • ubndphuthien@gialai.gov.vn
  • (0269) 3 882 226 - FAX: (0269) 3 882 237

Thông tin bản quyền:

- Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Ngọc Ngô - Phó Chủ tịch TT UBND huyện Phú Thiện
- Giấy phép: Số 07/GP-TTĐT ngày 07/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông