CHUYÊN MỤC

Kế hoạch sử dụng đất và DANH mục các công trình dự án cần thu hồi đất trong năm 2024

Xem tại đây 1. 1677_2023_Bao-cao-danh-muc-du-an-thu-hoi-đat-2023-signed-signed-(1).pdf 2.   pHU-lUC-3-đang-ky-chuyen-MĐSD-đat-2023-(2).xls  

Báo Cáo xác định vị trí tập kết chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn xã

Xem tại đây:  1667_2023_1-signed-signed-BC-ve-viec-bo-tri-vi-tri-tap-ket-rac-thai-(1).pdf

tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới năm 2023

Xem và tải về tại đây:   1648_2023_BC-NGAY-MT-THE-GIOI-signed-signed-(1).pdf

Kế hoạch Phòng, chống hạn hán, thiếu nước sản xuất vụ Đông xuân 2022-2023

xem và tải về tại đây:   BC-Phoi-hop-xay-dung-quy-hoach-2023-2025-IA-SOL-signed-signed.pdfUBND-Ia-Sol-quy-hoach-khoa.xlsx

Báo Cáo xây dựng Kế hoạch lập quy hoạch xây dựng trên địa bàn Ia Sol

Xem tại đây: 1.   BC-Phoi-hop-xay-dung-quy-hoach-2023-2025-IA-SOL-signed-signed.pdf 2.  UBND-Ia-Sol-quy-hoach-khoa.xlsx

Nhu cầu đất san lấp (đất đắp) phục vụ cho các công trình

Xem tại đây:   1501_2023_bc-đat-san-lap-signed-signed-(1).pdf

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5  >  >| 
 

Thông tin liên hệ:

  • Xã Ia Sol - Huyện Phú Thiện  - tỉnh Gia Lai
  • Thư điện tử công vụ: iasol.phuthien@gialai.gov.vn
  •  

Thông tin bản quyền:


Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch UBND xã Ia Sol.