CHUYÊN MỤC

cocau.jpg 
HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI
KHỐI ĐẢNG
Mai Thị Thu Qúy  Đảng uỷ Bí thư Đảng ủy 0972197871
Đinh Văn Vịnh Đảng uỷ Phó Bí thư TT, Chủ tịch HĐND  0986985317
Mai Văn Hoạt UBMT Chủ tịch 0396021579
KHỐI CHÍNH QUYỀN
Phùng Văn Thương HĐND Phó Chủ tịch 0988809442
Nguyễn Hữu Khóa UBND Chủ tịch 0984679608
Ksor Soan UBND Phó Chủ tịch 0327760255
Phạm Tiến Lâm UBND Phó Chủ tịch 0983467357
KHỐI MẶT TRẬN VÀ CÁC ĐOÀN THỂ
Mai Văn Hoạt UBMT Chủ tịch 0396021579
Kpă H' Trang Đoàn TN Bí thư 0343527013
Nguyễn Minh Cường Hội Nông dân Chủ tịch 0974284446
Vũ Công Ba Hội Cựu chiến binh Chủ tịch 0983412176
Tạ Thị Lan Hội LHPN Chủ tịch 0979309969
 
Quá trình hình thành và Phát triển >> Cơ cấu tổ chức >>
Lịch sử lãnh đạo qua các thời kỳ >> Hộp thư điện tử >>
Thành tựu giai đoạn 2010 - 2015 >> Định hướng phát triển 2015 - 2020>>

Thông tin liên hệ:

  • Xã Ia Sol - Huyện Phú Thiện  - tỉnh Gia Lai
  • Thư điện tử công vụ: iasol.phuthien@gialai.gov.vn
  •  

Thông tin bản quyền:


Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch UBND xã Ia Sol.