CHUYÊN MỤC

Hopthu.jpg 
ĐỊA CHỈ THƯ ĐIỆN TỬ TỔ CHỨC
1 Ủy ban nhân dân xã iasol.phuthien@gialai.gov.vn
2 Hội đồng nhân dân xã hdndiasol@gialai.gov.vn
ĐỊA CHỈ THƯ ĐIỆN TỬ CÁ NHÂN
A Cán bộ
1 Mai Thị Thu Quý Bí thư Đảng ủy quymtt.phuthien@gialai.gov.vn
2 Đinh Văn Vịnh Phó Bí thư Đảng ủy TT vinhdv.phuthien@gialai.gov.vn
3 Tạ Thị Lan Chủ tịch LHPN lantt.phuthien@gialai.gov.vn
4 Mai Văn Hoạt Chủ tịch MTTQ hoatmv.phuthien@gialai.gov.vn
5 Kpă H' Trang Bí thư Đoàn TN trangkh.phuthien@gialai.gov.vn
6 Nguyễn Minh Cường Chủ tịch Hội ND cuongnm.phuthien@gialai.gov.vn
7 Vũ Công Ba Chủ tịch Hội CCB bavc.phuthien@gialai.gov.vn
8 Nguyễn Hữu Khóa Chủ tịch UBND khoanh.phuthien@gialai.gov.vn
 
9 Phạm Tiến Lâm Phó Chủ tịch UBND lampt.phuthien@gialai.gov.vn
10 Ksor Soan Phó Chủ tịch UBND soank.phuthien@gialai.gov.vn
11 Phùng Văn Thương Phó Chủ tịch HĐND thuongpv.phuthien@gialai.gov.vn
B Công chức
1 Đàm Quang Phùng CHT BCH Quân sự xã (Không dùng mail cv)
2 kpă H' Ba Văn phòng - Thống kê bakh.phuthien@gialai.gov.vn
3 Trần Công Hoan Tư pháp - Hộ tịch hoantc.phuthien@gialai.gov.vn
4 Trần Khắc Luân Địa chính - Xây dựng luantk.phuthien@gialai.gov.vn
5 Lê Thị Thúy Hằng Địa chính - Nông nghiệp hangltt.phuthien@gialai.gov.vn
6 .Nguyễn Thị Tín Tài chính-Kế toán tinnt.phuthien@gialai.gov.vn
7 Bùi Văn Đông Tài chính-Kế toán dongbv.phuthien@gialai.gov.vn
8 Ksor Mai Duy Văn hóa -Xã hội duykm.phuthien@gialai.gov.vn
9 Đoàn Thị Như Quỳnh Văn phòng-Thống kê quynhdtn.phuthien@gialai.gov.vn
10 .Dương Thị Minh Thúy Tư pháp-Hộ tịch thuydtm.phuthien@gialai.gov.vn
11 Phạm Thị Khánh Huyền Văn hóa - xã hội (Phụ trách xã hội) huyenptk.phuthien@gialai.gov.vn
 
Quá trình hình thành và Phát triển >> Cơ cấu tổ chức >>
Lịch sử lãnh đạo qua các thời kỳ >> Hộp thư điện tử >>
Thành tựu giai đoạn 2010 - 2015 >> Định hướng phát triển 2015 - 2020>>

Thông tin liên hệ:

  • Xã Ia Sol - Huyện Phú Thiện  - tỉnh Gia Lai
  • Thư điện tử công vụ: iasol.phuthien@gialai.gov.vn
  •  

Thông tin bản quyền:


Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch UBND xã Ia Sol.