CHUYÊN MỤC

Lichsu.jpg

 
                                                             
                                                                NHIỆM KỲ 2011 - 2016
       
KHỐI ĐẢNG
Họ và tên Chức vụ Ghi chú
Rmah Chắt Bí thư  
Nguyễn Mạnh Tấn Phó Bí thư  
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Nguyễn Mạnh Tấn Chủ tịch  
Nguyễn Văn Hoan Phó Chủ tịch  
ỦY BAN NHÂN DÂN
Đinh Văn Chịnh Chủ tịch  
Nay Neo Phó Chủ tịch  
Phạm Tiến Lâm Phó Chủ tịch  

                                                               NHIỆM KỲ 2016 - 2021
 
KHỐI ĐẢNG
Họ và tên Chức vụ Ghi chú
Nguyễn Mạnh Tấn Bí thư  
Nguyễn Văn Hoan Phó Bí thư TT (Nghỉ hưu từ tháng 4/2020)
Đinh Văn Vịnh Phó Bí thư TT (Từ tháng 5 đến nay)
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Nguyễn Mạnh Tấn Chủ tịch Đến tháng 7/2021
Phùng Văn Thương Phó Chủ tịch 5/2016
ỦY BAN NHÂN DÂN
Đinh Văn Chinh Chủ tịch Từ 2016 đén tháng 11/2017
Phạm Văn Quyến Chủ tịch Từ tháng 11/2017 đến 7/2019
Nguyễn Hữu Khóa Chủ tịch Từ 31/7/2019 đến nay
Phạm Tiến Lâm Phó Chủ tịch  
Ksor Soan Phó Chủ tịch Từ tháng 6/2017 đến nay
 
NHIỆM KỲ 2021 - 2026
 
KHỐI ĐẢNG
Họ và tên Chức vụ Ghi chú
Mai Thị Thu Qúy Bí thư Từ tháng 7/2021 đến nay
Đinh Văn Vịnh Phó Bí thư TT (Từ tháng 5/2020 đến nay)
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Đinh Văn Vịnh Chủ tịch 6/2021
Phùng Văn Thương Phó Chủ tịch  
ỦY BAN NHÂN DÂN
Nguyễn Hữu Khóa Chủ tịch Từ 31/7/2019 đến nay
Phạm Tiến Lâm Phó Chủ tịch  
Ksor Soan Phó Chủ tịch Từ tháng 6/2017 đến nay
 
Quá trình hình thành và Phát triển >> Cơ cấu tổ chức >>
Lịch sử lãnh đạo qua các thời kỳ >> Hộp thư điện tử >>
Thành tựu giai đoạn 2010 - 2015 >> Định hướng phát triển 2015 - 2020>>

Thông tin liên hệ:

  • Xã Ia Sol - Huyện Phú Thiện  - tỉnh Gia Lai
  • Thư điện tử công vụ: iasol.phuthien@gialai.gov.vn
  •  

Thông tin bản quyền:


Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch UBND xã Ia Sol.