CHUYÊN MỤCSáng ngày 28/12/2020 Hội đồng nhân dân xã Ia Sol, khai mạc kỳ họp hội đồng nhân dân xã lần thứ Mười Bốn, khóa XII. Nhằm đánh giá hoạt động năm 2021 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2021, cùng với đó là đề ra các nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, các nghị quyết theo quyền hạn của HĐND xã. Đ/c Nguyễn Mạnh Tấn-HUV-Bí thư Đảng ủy-CT HĐND xã và Đ/c Phùng Văn Thương-PCT HĐND chủ trì. Đến dự kỳ họp có Đ/c có đồng chí Trịnh Thị Hồng - PCT HĐND huyện; đồng chí Nay Trung - Trưởng Ban kinh tế - xã hội - Đại biểu HĐND huyện; Tham dự có 25/28 vị đại biểu HĐND xã và các đại biểu đại diện Đảng uỷ, Đại biểu HĐND huyện ứng cử tại xã, Lãnh đạo UBND, UBMTTQ xã, Trưởng, phó các ban ngành đoàn thể xã, Cán bộ công chức xã, đại biểu 3 HTX, tổ dịch vụ, đại diện trạm y tế và các trường học trên địa bàn xã.


Tại kỳ họp này, HĐND xã đã dành nhiều thời gian để thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2021. Theo đó, HĐND xã thống nhất đánh giá: Năm 2020, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự giám sát của HĐND xã, sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận và các tổ chức đoàn thể, sự nỗ lực phấn đấu của các ngành, nhân dân; UBND xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức, triển khai thực hiện toàn diện các mặt công tác đạt và vượt một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh chủ yếu mà Nghị quyết HĐND xã đề ra. Thu nhập bình quân đầu người/năm đạt 41.000.000 triệu đồng. Tổng diện tích gieo trồng toàn xã 5,357 ha, đạt 100% kế hoạch; tổng sản lượng lương thực 22,251 tấn, đạt 101% kế hoơạch.

Tổng thu ngân sách nhà nước đến ngày 08/12/2020 là: 8.036.724.132đ đạt 102.80% so với kế hoạch HĐND giao;
Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước đến ngày 31/12/2020 là: 8.072.799.132đ đạt  103%  so với kế hoạch HĐND giao đầu năm; Tổng thu ngân sách xã đến ngày 08/12/2020 là: 7.811.385.188đ đạt 102.57% so với kế hoạch HĐND giao; Ước thực hiện thu ngân sách xã đến ngày 31/12/2020 là: 7.839.460.188 đạt  103%  so với kế hoạch HĐND giao đầu năm.

 Hoạt động của HĐND và UBND xã tiếp tục được cải tiến, đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả. Thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
 
Tại kỳ họp, HĐND xã đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; Các ban HĐND xã thông qua báo cáo tình hình hoạt động năm 2020 và phương hướng năm 2021, báo cáo kết quả thẩm tra các báo cáo và Dự thảo nghị quyết của HĐND, UBND trình; Thường trực UBMTTQ thông qua báo cáo của Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền, tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của MTTQ xã đối với HĐND-UBND-Đại biểu HĐND; UBND xã thông qua báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021, báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp,sau khi họp thứ Mười Ba và trước kỳ họp thứu Mười Bốn..
 
Kỳ họp đã thông qua 02 tờ trình: Tờ trình về việc tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2021; Tờ trình về phê chuẩn dự toán thu chi ngân sách địa phương năm 2021;  Trên cơ sở các tờ trình HĐND xã cũng đã thông qua 02 nghị quyết với tỷ lệ thống nhất cao. Đồng thời, HĐND xã đã dành nhiều thời gian cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, trong đó tập trung vào các vấn đề: đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý tài nguyên môi trường, vấn đề hoạt động các tổ vay vốn, tình hình ANTT trên địa bàn, hoạt động của Hợp tác xã… Đây là những vấn đề quan trọng được dư luận xã hội và cử tri quan tâm. Nội dung chất vấn rõ ràng, cụ thể và yêu cầu làm rõ trách nhiệm của người được chất vấn. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trả lời chất vấn đã nắm bắt được yêu cầu; bám sát chức năng, nhiệm vụ của lĩnh vực mình phụ trách; trả lời thẳng vào vấn đề được hỏi, đưa ra giải pháp để khắc phục những hạn chế.
 
Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Mạnh Tấn-HUV-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của xã, thôn, các ngành, sự điều hành của UBND xã trong năm 2020. Đồng thời, chỉ ra các nhiệm vụ cần thực hiện ngay theo Nghị quyết kỳ họp đã đề ra, yêu cầu UBND xã, các ngành, theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND xã để đảm bảo các nghị quyết đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực. Đề nghị các đại biểu HĐND xã kịp thời báo cáo với cử tri về kết quả Kỳ họp thứ Mười hai, HĐND xã khóa XII; đẩy mạnh các hoạt động giám sát việc chấp hành pháp luật và việc thực hiện nghị quyết của HĐND xã theo hướng thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm và theo sát các vấn đề đến khi có kết quả. Đồng chí Chủ tịch HĐND xã kêu gọi toàn thể cán bộ và nhân dân các dân tộc trong xã tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra của năm 2021./.
                                                                                        Kpă H’ Ba
                                                                     Văn phòng – Thống kê UBND xã
 

Thông tin liên hệ:

  • Xã Ia Sol - Huyện Phú Thiện  - tỉnh Gia Lai
  • Thư điện tử công vụ: iasol.phuthien@gialai.gov.vn
  •  

Thông tin bản quyền:


Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch UBND xã Ia Sol.