CHUYÊN MỤC


Dự thảo: Dự thảo về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các đơn vị liên quan trong công tác cấp giấy chứng nhận QSDĐ, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

<br /> <br />  .Dự thảo Quyết định Quy chế phối hợp giữa các đơn vị có liên quan trong công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký biến động đất đai và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn huyện Phú Thiện
Số hiệu: Loại văn bản: Dự thảo
Nơi ban hành: UBND huyện Người ký: Chủ tịch
Ngày ban hành: 23/03/2016 Ngày hiệu lực: 23/3/2016
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản:

Thông tin liên hệ:

  • Xã Ia Sol - Huyện Phú Thiện  - tỉnh Gia Lai
  • Thư điện tử công vụ: iasol.phuthien@gialai.gov.vn
  •  

Thông tin bản quyền:


Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch UBND xã Ia Sol.