CHUYÊN MỤC

Kế hoạch thực hiện một số chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng năm 2022

Ke-hoach-thuc-hien-mot-so-chi-tieu-cong-tac-xay-dung-Đang-nam-2022.

Hướng dẫn một số vấn đề về đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2021

Huong-dan-ve-đanh-gia,-xep-loai-chat-luong-to-chuc-đang,-đang-vien-va-tap-the,-ca-nhan-can-bo-lanh-đao,-quan-ly-nam-2021.pdf

Lễ kết nạp Đảng viên mới của Chi bộ Hoa Mai- Đảng ủy xã Ayun Hạ

          Ngày 03/11/2021  Chi bộ Hoa Mai vừa tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng Nguyễn Minh Hằng. Tham dự buổi Lễ có đồng chí Trịnh Thuyết –Bí Thư Đảng ủy xã Ayun Hạ...

Lễ kết nạp Đảng viên mới của Chi bộ Đoàn Kết- Đảng ủy xã Ayun Hạ

Ngày 02/07/2021 Chi bộ Đoàn Kết vừa tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng PhạmTiến Sỹ. Tham dự buổi Lễ có đồng chí Trịnh Thuyết –Bí Thư Đảng ủy xã Ayun Hạ; đồng chí Lê Xuân Mạnh – Phó Bí thư –Chủ tịch UBND xã,...

Đảng ủy Xã Ayun Hạ tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Chi bộ Công an xã

Chiều 18/01/2021, Đảng ủy Xã Ayun Hạ tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Chi bộ Công an xã. Về dự và chỉ đạo buổi lễ có đồng chí Thượng tá Rmah Chăm Pa -Phó Trưởng Công an huyện Phú Thiện; đồng chí Vi Văn Tính  – Phó Bí...

Đảng bộ xã Ayun Hạ tổ chức Hội nghị Quán triệt, học tập nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025

Chiều ngày 15/01/2021, Đảng bộ xã Ayun Hạ tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020 - 2025. Có mặt 187/204 đảng viên được quán triệt, đạt 91,6%; 17 đảng viên vắng mặt có...

Lễ kết nạp Đảng viên mới của Chi bộ Hoa Mai- Đảng ủy xã Ayun Hạ

Ngày 07/01/2021 Chi bộ Hoa Mai vừa tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng Nguyễn Thị Ngọc Như Ý. Tham dự buổi Lễ có đồng chí Trịnh Thuyết –Bí Thư Đảng ủy xã Ayun Hạ; đồng chí Lê Xuân Mạnh – Phó bí thư- Chủ tịch UBND...

 

Thông tin liên hệ:

  • UBND xã Ayun Hạ - Huyện Phú Thiện - tỉnh Gia Lai
  • Địa chỉ thư công vụ: ayunha.phuthien@gialai.gov.vn
  •  

Thông tin bản quyền:


Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch UBND xã Ayun Hạ.