CHUYÊN MỤC

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 50 CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ

LICH-CONG-TAC-TUAN-50-CUA-LANH-ĐAO-UBND-XA.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 49 CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ

LICH-CONG-TAC-TUAN-49-CUA-LANH-ĐAO-UBND-XA.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 48 CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ

LICH-CONG-TAC-TUAN-48-CUA-LANH-ĐAO-UBND-XA.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 47 CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ

LICH-CONG-TAC-TUAN-47-CUA-LANH-ĐAO-UBND-XA.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 46 CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ

LICH-CONG-TAC-TUAN-46-CUA-LANH-ĐAO-UBND-XA.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 45 CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ

LICH-CONG-TAC-TUAN-45-CUA-LANH-ĐAO-UBND-XA.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 44 CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ

LICH-CONG-TAC-TUAN-44-CUA-LANH-ĐAO-UBND-XA.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 43 CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ

LICH-CONG-TAC-TUAN-43-CUA-LANH-ĐAO-UBND-XA.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 42 CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ

LICH-CONG-TAC-TUAN-42-CUA-LANH-ĐAO-UBND-XA.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 41 CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ

LICH-CONG-TAC-TUAN-41-CUA-LANH-ĐAO-UBND-XA.

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
 

Thông tin liên hệ:

  • UBND xã Ayun Hạ - Huyện Phú Thiện - tỉnh Gia Lai
  • Địa chỉ thư công vụ: ayunha.phuthien@gialai.gov.vn
  •  

Thông tin bản quyền:


Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch UBND xã Ayun Hạ.