CHUYÊN MỤC

Lịch công tác của lãnh đạo UBND xã tuần 25,26 (từ ngày 22/6 đến ngày 04/7)

Lich-cong-tac-cua-Lanh-đao-UBND-xa-tuan-25,-26-tu-ngay-22-6-đen-04-7-2020.pdf

Lịch công tác của lãnh đạo UBND xã tuần 24 (từ ngày 15/6 đến ngày 20/6)

Lich-cong-tac-cua-Lanh-đao-UBND-xa-tuan-24-tu-ngay-15-6-20-6-2020.pdf

Lịch công tác của lãnh đạo UBND xã tuần 23 (từ ngày 08/6 đến ngày 13/6)

Lich-cong-tac-cua-Lanh-đao-UBND-xa-tuan-23-tu-ngay-08-6-đen-ngay-13-6.pdf

Lịch công tác của lãnh đạo UBND xã tuần 22 từ ngày 01/6 đến ngày 06/6

Lich-cong-tac-cua-Lanh-đao-UBND-xa-tuan-22-tu-ngay-01-6-đen-6-6.pdf

Lịch công tác của lãnh đạo UBND xã tuần 21 (từ ngày 25/5 đến ngày 30/5)

Lich-cong-tac-cua-Lanh-đao-UBND-xa-tuan-21-tu-ngay-25-5-đen-30-5-2020.pdf

Lịch công tác của lãnh đạo UBND xã tuần 20 (từ ngày 18/5 đến ngày 23/5)

Lich-cong-tac-cua-Lanh-đao-UBND-xa-tuan-20-tu-ngay-18-5-23-5-2020.pdf

Lịch công tác của lãnh đạo UBND xã tuần 19 (từ ngày 11/5 đến ngày 16/5)

Lich-cong-tac-cua-Lanh-đao-UBND-xa-tuan-19-tu-ngay-11-5-đen-16-5.pdf

Lịch công tác của lãnh đạo UBND xã tuần 18 (từ ngày 27/4 đến ngày 09/5)

Lich-cong-tac-cua-Lanh-đao-UBND-xa-tu-tuan-18-tu-ngay-27-4-09-5-2020.pdf

Lịch công tác của lãnh đạo UBND xã tuần 17 từ ngày 20/4 đến ngày 25/4/2020

Lich-cong-tac-cua-Lanh-đao-UBND-xa-tuan-17-tu-ngay-20-đen-25-4-2020.pdf

Lịch công tác của lãnh đạo UBND xã tuần 16 (từ ngày 13/4 đến ngày 18/4)

Lich-cong-tac-cua-lanh-đao-UBND-xa-tuan-16-tu-ngay-13-4-đen-ngay-18-4-2020.pdf

 |<  <  7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16  >  >| 
 

Thông tin liên hệ:

  • UBND xã Ayun Hạ - Huyện Phú Thiện - tỉnh Gia Lai
  • Địa chỉ thư công vụ: ayunha.phuthien@gialai.gov.vn
  •  

Thông tin bản quyền:


Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch UBND xã Ayun Hạ.