CHUYÊN MỤC

Lịch công tác của lãnh đạo UBND xã tuần 15 (từ ngày 06/4 đến ngày 11/4)

Lich-lam-viec-cua-Lanh-đao-UBND-xa-tuan-15-tu-ngay-06-4-đen-ngay-11-4-2020.pdf

Lịch công tác của lãnh đạo UBND xã tuần 14 (từ ngày 30/3 đến ngày 04/4)

Lich-cong-tac-cua-Lanh-đao-UBND-xa-tuan-14-tu-ngay-30-3-04-4-2020.pdf

Lịch công tác của lãnh đạo UBND xã tuần 13 (từ ngày 23/3 đến ngày 28/3)

Lich-lam-viec-cua-Lanh-đao-UBND-xa-tuan-13-tu-ngay-23-3-đen-28-3.pdf

Lịch công tác của lãnh đạo UBND xã tuần 12 (từ ngày 16/3 đến ngày 21/3)

Lich-cong-tac-cua-Lanh-đao-UBND-xa-tuan-12-tu-ngay-16-3-đen-ngay-21-3.pdf

Lịch công tác của lãnh đạo UBND xã tuần 11

Lich-cong-tac-cua-Lanh-đao-UBND-xa-tuan-11.pdf

Lịch công tác của lãnh đạo UBND xã tuần 10

Lich-cong-tac-cua-Lanh-đao-UBND-xa-tuan-10.pdf

Lịch công tác của lãnh đạo UBND xã tuần 9

Lich-cong-tac-cua-lanh-đao-UBND-xa-tuan-9.pdf

Lịch công tác của lãnh đạo UBND xã tuần 8

lich-cong-tac-cua-Lanh-đao-UBND-xa-tuan-08.pdf

Lịch công tác của lãnh đạo UBND xã tuần 7 tháng 02 năm 2020

Lich-cong-tac-cua-lanh-đao-UBND-xa-tuan-7-thang-02-nam-2020.pdf

Lịch công tác của lãnh đạo UBND xã tuần 5 tháng 02 năm 2020

lich-cong-tac-của lãnh đạo UBND xã từ ngày 03/02 đến ngày 08/02/2020.pdf

 |<  <  8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17  >  >| 
 

Thông tin liên hệ:

  • UBND xã Ayun Hạ - Huyện Phú Thiện - tỉnh Gia Lai
  • Địa chỉ thư công vụ: ayunha.phuthien@gialai.gov.vn
  •  

Thông tin bản quyền:


Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch UBND xã Ayun Hạ.