CHUYÊN MỤC

Lịch công tác của lãnh đạo UBND xã tuần 3 tháng 01 năm 2020

Lich-cong-tac-cua-lanh-đao-UBND-xa-tuan-3-01-2020.pdf

Lịch công tác của lãnh đạo UBND tuần 2 tháng 01 năm 2020

Lich-cong-tac-cua-lanh-đao-UBND-xa-tuan-02-01-2020.pdf

lịch công tác của lãnh đạo UBND từ ngày 30/12/2019 đến ngày 04/01/2020

lich-cong-tac-cua-Lanh-đao-UBND-xa-tuan-1-thang-01-2020.pdf

lịch công tác của lãnh đạo UBND từ ngày 23/12 đến ngày 28/12

lich-cong-tac-cua-Lanh-đao-UBND-xa-tu-ngay-23-12-đen-ngay-28-12.pdf

lịch công tác của lãnh đạo UBND từ ngày 09/12 đến ngày 14/12

Lich-cong-tac-cua-lanh-dao-UBND-xa-tuan-2-thang-12-2019.pdf

lịch công tác của lãnh đạo UBND từ ngày 02/12 đến ngày 07/12

Lich-cong-tac-cua-lanh-đao-UBND-xa-tuan-1-thang-12-2019.pdf

Lịch công tác của lãnh đạo UBND từ ngày 25/11 đến ngày 30/11

Lich-cong-tac-cua-Lanh-đao-UBND-xa-tu-ngay-25-11-đen-ngay-30-11.pdf

lịch công tác của lãnh đạo UBND từ ngày 18/11 đến ngày 23/11

Lich-cong-tac-cua-Lanh-đao-UBND-xa-tu-ngay-18-11-đen-ngay-23-11-2019.pdf

lịch công tác của lãnh đạo UBND từ ngày 11/11 đến ngày 16/11

Llich-cong-tac-cua-Lanh-đao-UBND-xa-tu-ngay-11-11-đen-ngay-16-11-19.pdf

lịch công tác của lãnh đạo UBND từ ngày 28/10đến ngày 02/11

Lich-cong-tac-cua-Lanh-đao-UBND-xa-tu-ngay-28-10-đen-ngay-02-11.pdf

 |<  <  8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17  >  >| 
 

Thông tin liên hệ:

  • UBND xã Ayun Hạ - Huyện Phú Thiện - tỉnh Gia Lai
  • Địa chỉ thư công vụ: ayunha.phuthien@gialai.gov.vn
  •  

Thông tin bản quyền:


Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch UBND xã Ayun Hạ.