CHUYÊN MỤC

Lịch công tác của lãnh đạo UBND từ ngày 25/11 đến ngày 30/11

Lich-cong-tac-cua-Lanh-đao-UBND-xa-tu-ngay-25-11-đen-ngay-30-11.pdf

lịch công tác của lãnh đạo UBND từ ngày 18/11 đến ngày 23/11

Lich-cong-tac-cua-Lanh-đao-UBND-xa-tu-ngay-18-11-đen-ngay-23-11-2019.pdf

lịch công tác của lãnh đạo UBND từ ngày 11/11 đến ngày 16/11

Llich-cong-tac-cua-Lanh-đao-UBND-xa-tu-ngay-11-11-đen-ngay-16-11-19.pdf

lịch công tác của lãnh đạo UBND từ ngày 28/10đến ngày 02/11

Lich-cong-tac-cua-Lanh-đao-UBND-xa-tu-ngay-28-10-đen-ngay-02-11.pdf

lịch công tác của lãnh đạo UBND xã từ ngày 21/10 đến ngày 26/101

Lich-lam-viec-cua-lanh-đao-UBND-xa-tu-ngay-21-10-đen-ngay-26-10-2019.pdf

lịch công tác của lãnh đạo UBND xã từ ngày 14/10 đến ngày 19/10

Lich-cong-tac-cua-Lanh-đao-UBND-xa-tu-ngay-14-10-đen-ngay-19-10.pdf

lịch công tác của lãnh đạo UBND từ ngày 07/10 đến ngày 12/10/2019

Lich-cong-tac-cua-Lanh-đao-UBND-xa-tu-ngay-07-10-đen-ngay-12-10.pdf

lịch công tác của lãnh đạo UBND từ ngày 30/9 đến ngày 05/11

Lich-cong-tac-cua-Lanh-đao-UBND-xa-tu-ngay-30-9-đen-ngay-05-10-2019.pdf

lịch công tác của lãnh đạo UBND từ ngày 16/9 đến ngày 21/9

Lich-cong-tac-cua-lanh-đao-UBND-tu-ngay-16-9-đen-ngay-21-9-2019.pdf

lịch công tác của lãnh đạo UBND từ ngày 09/9 đến ngày 14/9/2019

LICH-CONG-TAC-CUA-LANH-ĐAO-UBND-XA-TU-NGAY-9-9-ĐEN-NGAY-14-9-2019.pdf

 |<  <  9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18  >  >| 
 

Thông tin liên hệ:

  • UBND xã Ayun Hạ - Huyện Phú Thiện - tỉnh Gia Lai
  • Địa chỉ thư công vụ: ayunha.phuthien@gialai.gov.vn
  •  

Thông tin bản quyền:


Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch UBND xã Ayun Hạ.