lịch công tác lãnh đạo UBND từ ngày 18/3 đến ngày 23/3/2019

lich-cong-tac-cua-lanh-đao-UBND-tu-ngay-18-3-đen-ngay-23-3-2019.pdf

lịch công tác lãnh đạo UBND xã từ ngày 11/3 đến ngày 16/3/2019

lich-cong-tac-cua-lanh-đao-UBND-xa-ngay11-3-đen-ngay-16-3-2019.pdf

lịch công tác lãnh đạo UBND từ ngày 25/02 đến ngày 02/3/20191

lich-lam-viec-cua-lanh-đao-UBND-xa-tu-ngay-25-02-đen-ngay-02-3-2019.pdf

lịch công tác lãnh đạo UBND từ ngày 18/02 đến ngày 23/02/2019

lich-cong-tac-cua-lanh-đao-UBND-xa-ngay-18-2-đen-ngay-23-2-2019.pdf

lịch công tác lãnh đạo UBND từ ngày 11/02 đến ngày 16/02/2019

lich-cong-tac-cua-lanh-đao-tu-ngay-11-02-đen-ngay-16-02-2019.pdf

lịch công tác lãnh đạo UBND xã từ ngày 21/01 đến ngày 26/01/2019

lich-lam-viec-cua-lanh-đao-UBND-tu-ngay-21-01-đen-ngay-26-01-2019.pdf

lịch công tác lãnh đạo UBND từ ngày 07/01 đến ngày 12/01/2019

lich-cong-tac-cua-lanh-đao-tu-ngay-07-01-đen-ngay-12-01-2019.pdf

lịch công tác lãnh đạo UBND từ ngày 24/12 đến ngày 29/12

lich-cong-tac-cua-lanh-đao-tu-ngay-24-12-đen-ngay-29-12.pdf

Lịch công tác lãnh đạo UBND xã từ ngày 17/12 đến ngày 22/12/2018

lich-cong-tac-tu-ngay-17-12-đen-ngay-22-12-nam-2018.pdf

 |<  <  6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15  >  >| 
 

Thông tin liên hệ:

  • UBND xã Ayun Hạ - Huyện Phú Thiện - tỉnh Gia Lai
  • Địa chỉ thư công vụ: ayunha.phuthien@gialai.gov.vn
  •  

Thông tin bản quyền:


Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch UBND xã Ayun Hạ.