CHUYÊN MỤC

lịch công tác của lãnh đạo UBND từ ngày 05/8 đến ngày 10/8

Lich-lam-viec-cua-lanh-đao-UBND-xa-tu-ngay-5-8-đen-10-8-2019.pdf

lịch công tác của lãnh đạo UBND từ ngày 22/7 đến ngày 27/7/2019

LICH-CONG-TAC-CUA-LANH-ĐAO-UBND-XA-TU-NGAY-22-7-ĐEN-NGAY-27-7-2019.pdf

lịch công tác của lãnh đạo UBND từ ngày 8/7 đến ngày 13/7/2019

Lich-cong-tac-cua-lanh-đao-UBND-xa-tu-ngay-8-7-đen-ngay-13-7-2019.pdf

lịch công tác lãnh đạo UBND từ ngày 01/7 đến ngày 06/7/2019

Lich-cong-tac-cua-lanh-đao-UBND-xa-tu-ngay-01-7-đen-ngay-06-7-2019.pdf

lịch công tác lãnh đạo UBND xã từ ngày 24/6 đến ngày 29/6/2019

Lich-cong-tac-cua-lanh-đao-UBND-xa-tu-gay-24-6-đen-ngay-29-6-2019.pdf

lịch công tác lãnh đạo UBND từ ngày 17/6 đến ngày 22/6/2019

Lich-cong-tac-cua-lanh-đao-UBND-xa-tu-ngay-17-6-đen-ngay-22-6-2019.pdf

lịch công tác của lãnh đạo UBND từ ngày 03/6 đến ngày 08/6/2019

Lich-cong-tac-cua-lanh-dao-UBND-xa-tu-ngay-03-6-den-ngay-8-6-2019.pdf

lịch công tác lãnh đạo UBND từ ngày 27/5 đến ngày 01/6/2019

Lich-cong-tac-cua-lanh-đao-UBND-tu-ngay-27-5-đen-ngay-01-6-2019.pdf

lịch công tác lãnh đạo UBND xã từ ngày 20/5 đến ngày 25/5/20191

Lich-cong-tac-cua-lanh-đao-UBND-xa-tu-ngay-20-5-đen-ngay-25-5-2019.pdf

lịch công tác lãnh đạo UBND xã từ ngày 20/5 đến ngày 25/5/20191

Lich-cong-tac-cua-lanh-đao-UBND-xa-tu-ngay-20-5-đen-ngay-25-5-2019.pdf

 |<  <  8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17  >  >| 
 

Thông tin liên hệ:

  • UBND xã Ayun Hạ - Huyện Phú Thiện - tỉnh Gia Lai
  • Địa chỉ thư công vụ: ayunha.phuthien@gialai.gov.vn
  •  

Thông tin bản quyền:


Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch UBND xã Ayun Hạ.