CHUYÊN MỤC

lịch công tác của lãnh đạo UBND từ ngày 03/6 đến ngày 08/6/2019

Lich-cong-tac-cua-lanh-dao-UBND-xa-tu-ngay-03-6-den-ngay-8-6-2019.pdf

lịch công tác lãnh đạo UBND từ ngày 27/5 đến ngày 01/6/2019

Lich-cong-tac-cua-lanh-đao-UBND-tu-ngay-27-5-đen-ngay-01-6-2019.pdf

lịch công tác lãnh đạo UBND xã từ ngày 20/5 đến ngày 25/5/20191

Lich-cong-tac-cua-lanh-đao-UBND-xa-tu-ngay-20-5-đen-ngay-25-5-2019.pdf

lịch công tác lãnh đạo UBND xã từ ngày 20/5 đến ngày 25/5/20191

Lich-cong-tac-cua-lanh-đao-UBND-xa-tu-ngay-20-5-đen-ngay-25-5-2019.pdf

lịch công tác lãnh đạo UBND xã từ ngày 13/5 đến ngày 18/5/2019

lich-cong-tac-lanh-đao-UBND-xa-tu-ngay-13-5-đen-ngay-18-5-2019.pdf

lịch công tác lãnh đạo UBND từ ngày 06/5 đến ngày 11/5/2019

Lich-cong-tac-cua-lanh-đao-UBND-xa-tu-ngay-06-5-đen-ngay-11-5-2019.pdf

lịch công tác của lãnh đạo UBND xã từ ngày 22/4 đến ngày 27/4/2019

lich-cong-tac-cua-lanh-đao-UBND-xa-tu-ngay-22-4-đen-ngay-27-4-2019.pdf

lịch công tác của lãnh đạo UBND xã từ ngày 01/4 đến ngày 06/4/2019

lich-cong-tac-tu-ngay-01-4-đen-ngay-06-4-nam-2019.pdf

lịch công tác lãnh đạo UBND từ ngày 18/3 đến ngày 23/3/2019

lich-cong-tac-cua-lanh-đao-UBND-tu-ngay-18-3-đen-ngay-23-3-2019.pdf

lịch công tác lãnh đạo UBND xã từ ngày 11/3 đến ngày 16/3/2019

lich-cong-tac-cua-lanh-đao-UBND-xa-ngay11-3-đen-ngay-16-3-2019.pdf

 |<  <  9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18  >  >| 
 

Thông tin liên hệ:

  • UBND xã Ayun Hạ - Huyện Phú Thiện - tỉnh Gia Lai
  • Địa chỉ thư công vụ: ayunha.phuthien@gialai.gov.vn
  •  

Thông tin bản quyền:


Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch UBND xã Ayun Hạ.