CHUYÊN MỤC

Lịch công tác của lãnh đạo UBND xã tuần 21 (từ ngày 25/5 đến ngày 30/5)

Lich-cong-tac-cua-Lanh-đao-UBND-xa-tuan-21-tu-ngay-25-5-đen-30-5-2020.pdf

Lịch công tác của lãnh đạo UBND xã tuần 20 (từ ngày 18/5 đến ngày 23/5)

Lich-cong-tac-cua-Lanh-đao-UBND-xa-tuan-20-tu-ngay-18-5-23-5-2020.pdf

Lịch công tác của lãnh đạo UBND xã tuần 19 (từ ngày 11/5 đến ngày 16/5)

Lich-cong-tac-cua-Lanh-đao-UBND-xa-tuan-19-tu-ngay-11-5-đen-16-5.pdf

Lịch công tác của lãnh đạo UBND xã tuần 18 (từ ngày 27/4 đến ngày 09/5)

Lich-cong-tac-cua-Lanh-đao-UBND-xa-tu-tuan-18-tu-ngay-27-4-09-5-2020.pdf

Lịch công tác của lãnh đạo UBND xã tuần 17 từ ngày 20/4 đến ngày 25/4/2020

Lich-cong-tac-cua-Lanh-đao-UBND-xa-tuan-17-tu-ngay-20-đen-25-4-2020.pdf

Lịch công tác của lãnh đạo UBND xã tuần 16 (từ ngày 13/4 đến ngày 18/4)

Lich-cong-tac-cua-lanh-đao-UBND-xa-tuan-16-tu-ngay-13-4-đen-ngay-18-4-2020.pdf

Lịch công tác của lãnh đạo UBND xã tuần 15 (từ ngày 06/4 đến ngày 11/4)

Lich-lam-viec-cua-Lanh-đao-UBND-xa-tuan-15-tu-ngay-06-4-đen-ngay-11-4-2020.pdf

Lịch công tác của lãnh đạo UBND xã tuần 14 (từ ngày 30/3 đến ngày 04/4)

Lich-cong-tac-cua-Lanh-đao-UBND-xa-tuan-14-tu-ngay-30-3-04-4-2020.pdf

Lịch công tác của lãnh đạo UBND xã tuần 13 (từ ngày 23/3 đến ngày 28/3)

Lich-lam-viec-cua-Lanh-đao-UBND-xa-tuan-13-tu-ngay-23-3-đen-28-3.pdf

Lịch công tác của lãnh đạo UBND xã tuần 12 (từ ngày 16/3 đến ngày 21/3)

Lich-cong-tac-cua-Lanh-đao-UBND-xa-tuan-12-tu-ngay-16-3-đen-ngay-21-3.pdf

 |<  <  13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22  >  >| 
 

Thông tin liên hệ:

  • UBND xã Ayun Hạ - Huyện Phú Thiện - tỉnh Gia Lai
  • Địa chỉ thư công vụ: ayunha.phuthien@gialai.gov.vn
  •  

Thông tin bản quyền:


Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch UBND xã Ayun Hạ.