CHUYÊN MỤC

lịch công tác lãnh đạo UBND từ ngày 11/02 đến ngày 16/02/2019

lich-cong-tac-cua-lanh-đao-tu-ngay-11-02-đen-ngay-16-02-2019.pdf

lịch công tác lãnh đạo UBND xã từ ngày 21/01 đến ngày 26/01/2019

lich-lam-viec-cua-lanh-đao-UBND-tu-ngay-21-01-đen-ngay-26-01-2019.pdf

lịch công tác lãnh đạo UBND từ ngày 07/01 đến ngày 12/01/2019

lich-cong-tac-cua-lanh-đao-tu-ngay-07-01-đen-ngay-12-01-2019.pdf

lịch công tác lãnh đạo UBND từ ngày 24/12 đến ngày 29/12

lich-cong-tac-cua-lanh-đao-tu-ngay-24-12-đen-ngay-29-12.pdf

Lịch công tác lãnh đạo UBND xã từ ngày 17/12 đến ngày 22/12/2018

lich-cong-tac-tu-ngay-17-12-đen-ngay-22-12-nam-2018.pdf

lịch công tác của lãnh đạo từ ngày 03/12 đến ngày 08/12

lich-cong-tac-tu-ngay-03-12-đen-ngay-08-12.pdf

lịch công tác lãnh đạo UBND từ ngày 26/11 đến ngày 01/12

Lich-cong-tac-cua-lanh-dao-tu-ngay-26-11-den-ngay-01-12.pdf

Lịch công tác lãnh đạo UBND xã

LICH-CONG-TAC-LANH-ĐAO.docx

lịch công tác từ ngày 16/4-21/4/2018

llịch công tác tuần của UBND xã Ayun Hạ

 |<  <  10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19  >  >| 
 

Thông tin liên hệ:

  • UBND xã Ayun Hạ - Huyện Phú Thiện - tỉnh Gia Lai
  • Địa chỉ thư công vụ: ayunha.phuthien@gialai.gov.vn
  •  

Thông tin bản quyền:


Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch UBND xã Ayun Hạ.