CHUYÊN MỤC

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 07 CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ

LICH-CONG-TAC-TUAN-7-CUA-LANH-ĐAO-UBND.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 04 CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ

LICH-CONG-TAC-CUA-LANH-ĐAO-UBND-XA-TUAN-04.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 03 CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ

LICH-CONG-TAC-TUAN-03-CUA-LANH-ĐAO-UBND-XA

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02 CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ

LICH-CONG-TAC-TUAN-02-CUA-LANH-ĐAO-UBND-XA.

Lịch công tác của lãnh đạo HĐND-UBND xã tuần 01

Lich-cong-tac-cua-Lanh-đao-UBND-xa-Tuan-01-2022.pdf

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO HĐND-UBND XÃ TUẦN 53

LICH-CONG-TAC-CUA-LANH-ĐAO-HĐND-UBND-XA-TUAN-53

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO HĐND-UBND XÃ TUẦN 52

LICH-CONG-TAC-CUA-LANH-ĐAO-HĐND-UBND-XA-TUAN-52.pdf

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO HĐND-UBND XÃ TUẦN 50

LICH-CONG-TAC-CUA-LANH-ĐAO-HĐND-UBND-XA-TUAN-50

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO HĐND-UBND XÃ TUẦN 49

LICH-CONG-TAC-CUA-LANH-ĐAO-HĐND-UBND-XA-TUAN-49.

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO HĐND-UBND XÃ TUẦN 48

LICH-CONG-TAC-CUA-LANH-ĐAO-HĐND-UBND-XA-TUAN-48

 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
 

Thông tin liên hệ:

  • UBND xã Ayun Hạ - Huyện Phú Thiện - tỉnh Gia Lai
  • Địa chỉ thư công vụ: ayunha.phuthien@gialai.gov.vn
  •  

Thông tin bản quyền:


Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch UBND xã Ayun Hạ.