Lịch công tác của lãnh đạo UBND xã tuần 32 từ ngày 10/8 đến ngày 15/8

Lich-cong-tac-cua-Lanh-đao-UBND-xa-tuan-32-tu-ngay-10-8-đen-ngay-15-8.pdf

Lịch công tác của lãnh đạo UBND xã tuần 31 (từ ngày 03/8 đến ngày 08/8)

Lich-cong-tac-cua-Lanh-đao-UBND-xa-tuan-31-tu-ngay-03-8-đen-ngay-08-8.pdf

Lịch công tác của lãnh đạo UBND xã tuần 30 (từ ngày 27/7 đến ngày 01/8)

Lich-cong-tac-cua-Lanh-đao-UBND-xa-tuan-30-tu-ngay-27-7-đen-ngay-01-8.pdf

Lịch công tác của lãnh đạo UBND xã tuần 29 (từ ngày 20/7 đến ngày 25/7)

Lich-cong-tac-cua-Lanh-đao-UBND-xa-tuan-29-tu-ngay-20-7-đen-25-7-2020.pdf

Lịch công tác của lãnh đạo UBND xã tuần 28 (từ ngày 13/7 đến ngày 18/7

Lich-cong-tac cua-lanh-đao-UBND-xa-tuan-28-tu-ngay-13-7-đen-18-7-2020.pdf

Lịch công tác của lãnh đạo UBND xã tuần 27 (từ ngày 06/7 đến ngày 11/7)

Lich-cong-tac-cua-Lanh-đao-UBND-xa-tuan-27-tu-ngay-6-7-đen-ngay-11-7.pdf

Lịch công tác của lãnh đạo UBND xã tuần 25,26 (từ ngày 22/6 đến ngày 04/7)

Lich-cong-tac-cua-Lanh-đao-UBND-xa-tuan-25,-26-tu-ngay-22-6-đen-04-7-2020.pdf

Lịch công tác của lãnh đạo UBND xã tuần 24 (từ ngày 15/6 đến ngày 20/6)

Lich-cong-tac-cua-Lanh-đao-UBND-xa-tuan-24-tu-ngay-15-6-20-6-2020.pdf

Lịch công tác của lãnh đạo UBND xã tuần 23 (từ ngày 08/6 đến ngày 13/6)

Lich-cong-tac-cua-Lanh-đao-UBND-xa-tuan-23-tu-ngay-08-6-đen-ngay-13-6.pdf

Lịch công tác của lãnh đạo UBND xã tuần 22 từ ngày 01/6 đến ngày 06/6

Lich-cong-tac-cua-Lanh-đao-UBND-xa-tuan-22-tu-ngay-01-6-đen-6-6.pdf

 |<  <  4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13  >  >| 
 

Thông tin liên hệ:

  • UBND xã Ayun Hạ - Huyện Phú Thiện - tỉnh Gia Lai
  • Địa chỉ thư công vụ: ayunha.phuthien@gialai.gov.vn
  •  

Thông tin bản quyền:


Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch UBND xã Ayun Hạ.