CHUYÊN MỤC

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN THU GOM, VẬN CHUYỂN, XỬ LÝ RÁC THẢI SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ THIỆN

QUYET-ĐINH-PHE-DUYET-PHUONG-AN-THU-GOM,-VAN-CHUYEN,-XU-LY-RAC-THAI-SINH-HOAT-TREN-ĐIA-BAN-HUYEN.

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN THU GOM, VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ BAOA BÌ THUỐC BẠO VỆ THỰC VẬT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ THIỆN

QUYET-ĐINH-PHE-DUYET-PHUONG-AN-THU-GOM,-VAN-CHUYEN-VA-XU-LY-BAO-BI-THUOC-BAO-VE-THUC-VAT-TREN-ĐIA-BAN-HUYEN.

 

Thông tin liên hệ:

  • UBND xã Ayun Hạ - Huyện Phú Thiện - tỉnh Gia Lai
  • Địa chỉ thư công vụ: ayunha.phuthien@gialai.gov.vn
  •  

Thông tin bản quyền:


Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch UBND xã Ayun Hạ.