CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
Cơ quan ban hành:
Năm ban hành:


 |<  < 1 - 2 - 3  >  >| 

Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
Số 396/BC-UBND 02/12/2021 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- văn hóa xã hội, ANQP năm 2021, phương hướng nhiệm vụ chương trình công tác năm 2022
Số 381/BC-UBND 24/11/2021 Báo cáo tổng kết công tác thể dục thể thao năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022
Số 373/BC-UBND 15/11/2021 Báo cáo tình hình ứng dụng Công nghệ thông tin năm 2021
Số 349/BC-UBND 08/11/2021 Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2021
Số 350/BC-UBND 08/11/2021 Báo cáo kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2021
Số 349/BC-UBND 08/11/2021 Báo cáo kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2021
Số 351/BC-UBND 08/11/2021 Báo cáo tiến độ triển khai thực hiện công tác lập quy hoạch điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã năm 2021
Số 346/BC-UBND 06/11/2021 Báo cáo tình hình thực thi pháp luật trong công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn xã Ayun Hạ
Số 347/BC-UBND 06/11/2021 Báo cáo đánh giá tình hình kết quả xây dựng Nông thôn mới xã Ayun Hạ năm 2021 và Kế hoạch năm 2022
Số 328/BC-UBND 21/10/2021 Báo cáo tình hình triển khai thực hiện, giải ngân Kế hoạch vốn năm 2021 của các dự án đầu tư XDCB trên điạ bàn xã

Thông tin liên hệ:

  • UBND xã Ayun Hạ - Huyện Phú Thiện - tỉnh Gia Lai
  • Địa chỉ thư công vụ: ayunha.phuthien@gialai.gov.vn
  •  

Thông tin bản quyền:


Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch UBND xã Ayun Hạ.