CHUYÊN MỤC

Về việc tổ chức đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, dọn dẹp rác thải, phát dọn, cắt tỉa cây xanh, chỉnh trang nhà cửa, công sở chào mừng ngày lễ Quốc khánh 02/09/1945 - 02/9/2023.

Về việc tổ chức đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, dọn dẹp rác thải, phát dọn, cắt tỉa cây xanh, chỉnh trang nhà cửa, công sở chào mừng ngày lễ Quốc khánh 02/09/1945 - 02/9/2023.

QUY ĐỊNH VỀ SỬ LÝ RÁC THẢI RẮN TRONG SINH HOẠT

Quy-đinh-ve-quan-ly-chat-thai-ran-trong-sinh-hoat.docx

QUY ĐỊNH CHUNG VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI

QUY-ĐINH-CHUNG-VE-QUAN-LY-CHAT-THAI.docx

 

Thông tin liên hệ:

  • UBND xã Ayun Hạ - Huyện Phú Thiện - tỉnh Gia Lai
  • Địa chỉ thư công vụ: ayunha.phuthien@gialai.gov.vn
  •  

Thông tin bản quyền:


Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch UBND xã Ayun Hạ.