CHUYÊN MỤC


Dinhhuong.jpg
 

  - Thường xuyên quan tâm tới công tác sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là khuyến khích hệ thống liên kết chặt chẽ giữa hộ nông dân với doanh nghiệp, đưa sản phẩm nông nghiệp trực tiếp tới doanh nghiệp tiêu thụ để mang lại lợi nhuận tối đa cho nông dân. Tiếp tục triển khai cánh đồng mía lớn và cánh đồng lúa một giống.

  - Nghiên cứu và đề xuất lên cấp trên để hoàn thiện cơ cấu chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

  - Tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, khoáng sản và môi trường bao gồm quản lý, sử dụng theo thẩm quyền của xã; thực hiện tốt chính sách đất đai, đảm bảo việc sử đụng đất phù hợp với phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

  Cần tập trung giải quyết về vấn đề đất đai, không để tình trạng tranh chấp đất đai xảy ra trên địa bàn xã đồng thời bảo đảm cho đồng bào làm chủ được mảnh đất của mình. Tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất nông nghiệp theo hướng cơ giới hóa nông nghiệp nông thôn, đa dạng hóa nông nghiệp, khuyến khích phát triển nông, lâm, thủy sản, chăn nuôi theo hướng công nghiệp hiệu quả và an toàn thực phẩm, gắn liền với bảo vệ môi trường.

  - Khuyến khích phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, tạo việc làm cho lao động nông thôn.
  - Hướng dẫn HTX nông nghiệp, thủy sản hoạt động có hiệu quả theo mô hình hợp tác xã kiểu mới.
  - Về công tác Tài chính: Tập trung thu ngân sách, nhất là các khoản thuế, thuế nợ đọng, quỹ an ninh quốc phòng và nhiều khoản thu khác,…
  - Quản lý bảo vệ rừng: Tăng cường công tác kiểm tra quản lý bảo vệ rừng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm chặt phá rừng làm nương rẫy và vận chuyển gỗ trái phép. Cần nâng cao công tác và tuyên truyền cho các hộ dân nhận khoán bảo vệ rừng, về tinh thần trách nhiệm  công tác quản lý bảo vệ rừng. Tiếp tục phối hợp triển khai công tác trồng rừng trên đầu đèo Chư Sêl.

  - Đẩy nhanh công tác cấp giấy đăng ký quyền sử dụng đất cho Nhân dân, tuyên truyền phổ biến các văn bản liên quan đến Luật đất đai tới nhân dân trên địa bàn xã.

  - Tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, bê tông hóa đường GTNT theo các chương trình mục tiêu Quốc gia.

  -  Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới phù hợp với tình hình thực tế của địa phương theo phương châm “Dễ làm trước, khó làm sau”, từng bước triển khai các hạng mục công trình do nhà nước đầu tư và nhân dân cùng làm; đặc biệt là vốn 135 do Nhà nước đầu tư cho 02 thôn đặc biệt khó khăn, sử dụng vốn đúng mục đích và có hiệu quả. Rà soát lại hệ thống đường giao thông nông thôn, đăng ký kế hoạch làm mới đường bê tông và có phương án khắc phục sửa chữa kịp thời một số tuyến đường liên thôn đảm bảo cho việc đi lại của nhân dân, từng bước triển khai các hạng mục công trình do nhà nước đầu tư  và nhân dân cùng làm.

 
Quá trình hình thành và Phát triển >> Cơ cấu tổ chức >>
Lịch sử lãnh đạo qua các thời kỳ >> Hộp thư điện tử >>
Thành tựu giai đoạn 2010 - 2015 >> Định hướng phát triển 2015 - 2020>>

Thông tin liên hệ:

  • UBND xã Ayun Hạ - Huyện Phú Thiện - tỉnh Gia Lai
  • Địa chỉ thư công vụ: ayunha.phuthien@gialai.gov.vn
  •  

Thông tin bản quyền:


Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch UBND xã Ayun Hạ.