CHUYÊN MỤC

 
Họ và tên Đơn vị Chức vụ Số điện thoại
Khối Đảng ủy
Trịnh Thuyết Đảng ủy Bí thư Đảng ủy 0984619316
Vi Văn Tính Đảng ủy Phó Bí thư Đảng ủy 0816856928
Khối chính quyền
Trịnh Thuyết HĐND Chủ tịch 0984619316
Chu Xuân Tứ HĐND Phó Chủ tịch 0347751468
Lê Xuân Mạnh UBND Chủ tịch 0389492731
Rmah Thuyn UBND Phó Chủ tịch 0979953017
Khối mặt trận và các đoàn thể
Phạm Thị Huệ UBMTTQVN Chủ tịch 0966472779
Nguyễn Văn Hải Hội Nông dân Chủ tịch 0398353339
Hà Văn Khoái Hội CCB Chủ tịch 0984339237
Phạm Thị Thủy Hội LHPN Chủ tịch 0986063420
Phạm Nguyên Hoàng Đoàn xã Bí thư 0376560344

Thông tin liên hệ:

  • UBND xã Ayun Hạ - Huyện Phú Thiện - tỉnh Gia Lai
  • Địa chỉ thư công vụ: ayunha.phuthien@gialai.gov.vn
  •  

Thông tin bản quyền:


Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch UBND xã Ayun Hạ.