CHUYÊN MỤC

QTHTPT.jpg
 
Xã Ayun Hạ được thành lập theo Nghị định số 98/NĐ – CP ngày 15/9/2006 của Chính Phủ, tách ra từ xã Ia Ake. Xã nằm ở phía bắc huyện Phú Thiện, cách trung tâm huyện lỵ (thị trấn Phú Thiện) 7km.
Diện tích 25,51 km2
Dân số 2.842 người (số liệu thống kê năm 2017).
Vị trí địa lý:
- Phía Bắc giáp huyện Chư Sê;
- Phía Nam giáp xã Ia Ake;
- Phía Đông giáp xã Chư A Thai;
- Phía Tây giáp huyện Chư Sê.
Đơn vị hành chính: 10 thôn, làng gồm: Thanh Thượng A, Thanh Thượng B, Thanh Sơn, Thanh Hà, Thanh Bình, Thanh Liêm, Đoàn Kết, Plei Ơi, Plei Ring, Plei Đáp.
Hơn 10 năm qua (2006-2016) xã Ayun Hạ đã đạt những kết quả quan trọng, tốc độ tăng trưởng kinh tế được duy trì và giữ vững, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, thu ngân sách đạt chỉ tiêu đề ra, sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế đạt được những thành tựu quan trọng, đảm bảo tốt về an sinh xã hội, quốc phòng-an ninh được giữ vững. Trong năm 2015 vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tại Quyết định số 1126/QĐ-UBND ngày 04/12/2015.
Trong giai đoạn 2016-2018, xã hướng tới mục tiêu phát huy tối đa các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội bền vững, chú trọng khai thác tiềm năng thế mạnh về nông nghiệp, khai thác tối đa sức tưới của công trình thủy lợi Ayun Hạ để phát triển sản xuất nông nghiệp, đến nay tổng diện tích cây trồng các loại đạt khoảng 1.115,7 ha, trong đó diện tích lúa cả năm đạt trên 772 ha, diện tích lúa đông xuân 362 ha. Các chỉ tiêu thu ngân sách hàng năm luôn đạt và vượt so với kế hoạch.
Các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội được chăm lo thực hiện có hiệu quả. Hằng năm tỷ lệ hộ nghèo đã giảm dưới mức bình quân chung của tỉnh năm 2018 giảm còn 10,9%. Các tuyến đường liên thôn, trục xã được nâng cấp, mở rộng. Đến năm 2018, xã đã được công nhận đạt chuẩn phổ cập bậc mầm non. Các chương trình quốc gia về giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được triển khai có hiệu quả. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai có chất lượng, đến nay có 90% số thôn, làng và 82,6% hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa. Tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững.
 Thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2017-2020. Chú trọng thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, thương mại và dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp trên địa bàn.
Quá trình hình thành và Phát triển >> Cơ cấu tổ chức >>
Lịch sử lãnh đạo qua các thời kỳ >> Hộp thư điện tử >>
Thành tựu giai đoạn 2010 - 2015 >> Định hướng phát triển 2015 - 2020>>

Thông tin liên hệ:

  • UBND xã Ayun Hạ - Huyện Phú Thiện - tỉnh Gia Lai
  • Địa chỉ thư công vụ: ayunha.phuthien@gialai.gov.vn
  •  

Thông tin bản quyền:


Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch UBND xã Ayun Hạ.