CHUYÊN MỤC

          
  1. Về kinh tế
        Cơ cấu kinh tế được chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng thương mại - dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 41,6 triệu đồng. Thu ngân sách hằng năm đạt và vượt chỉ tiêu trên giao.
Sản xuất nông nghiệp từng bước phát triển, chuyển đổi giống cây trồng vật nuôi, đưa khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Đã cơ giới hóa trên 95% trong khâu làm đất và khâu thu hoạch đối với sản xuất cây lúa nước. Diện tích gieo trồng bình quân hàng năm đạt 1.817 ha; Chăn nuôi phát triển ổn định cả về số lượng và chất lượng, nhiều hộ gia đình đã đầu tư chăn nuôi theo hướng trang trại mang lại hiệu quả kinh tế cao.
         Chương trình xây dựng Nông thô mới đến năm 2020 giữ vững được danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới theo tiêu chí giai đoạn mới 2017-2020 và đang quyết liệt triển khai thực hiện các tiêu chí của xã nông thôn mới nâng cao. Công tác xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số thôn Plei Ơi theo Chỉ thị 12-CT/TU, ngày 13/02/2018 của Tỉnh ủy Gia Lai được triển khai tích cực, đã đạt 16/19 tiêu chí và phấn đấu đạt chuẩn 19/19 tiêu chí trong năm 2020.
          Ngành nghề sản xuất kinh doanh tiểu thủ công nghiệp đang từng bước hoàn thiện về số cơ sở, hiện 29 cơ sở đang phát triển ổn định phục vụ đời sống, sản xuất nông nghiệp tại chỗ. Tính đa dạng và hội nhập đã được quan tâm hơn, nhiều ngành nghề tiểu thủ công nghiệp định hướng mới được hình thành theo sản xuất thương mại dịch vụ như: rượu ghè, dệt thổ cẩm…
Hoạt động thương mại dịch vụ tiếp tục phát triển, tổng số cơ sở kinh doanh 119 hộ, giải quyết việc làm hằng năm cho lao động tại chỗ, giá trị sản xuất và kinh doanh hàng năm đều tăng, tỷ trọng thương mại, dịch vụ trong kinh tế nông thôn chiếm 27,13 %; hoạt động dịch vụ tín dụng, vận tải, bưu chính viễn thông đều được phát triển và phục vụ tốt hơn cho nhân dân, vốn tín dụng chính sách xã hội đầu tư cho sản xuất và kinh doanh tăng, đại bộ phận nhân dân đều sử dụng vốn đúng mục đích và đạt hiệu quả.
          2. Về văn hoá - xã hội
          Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao, bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất cho công tác dạy và học (có 2/3 trường học trên địa bàn đạt chuẩn quốc gia). Công tác duy trì sĩ số học sinh được đảm bảo, tình trạng học sinh bỏ học theo mùa vụ đã giảm theo từng năm. Công tác khuyến học khuyến tài được quan tâm, hỗ trợ kịp thời cho những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn học giỏi, vượt khó.
           Thực hiện tốt công tác phòng, chống các loại dịch bệnh xảy ra trên địa bàn; Công tác dân số kế hoạch hóa gia đình của xã đã đạt được những kết quả quan trọng; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên của xã đến nay đã giảm xuống còn 1,26%, giảm 0,27 % so với năm 2015.
Các hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao tiếp tục có bước phát triển và đạt được những kết quả tích cực
           Công tác xóa đói giảm nghèo đạt được những hiệu quả thiết thực, tỉ lệ hộ nghèo giảm theo từng năm đến nay còn 6,65%. Việc thực hiện các chế độ chính sách cho người có công, đối tượng chính sách và chính sách đối với người dân tộc thiểu số được triển khai thực hiện kịp thời, đúng quy định
 
 
 
          Bằng sự quyết tâm, nỗ lực, cố gắng lớn, đến nay đã đạt 25/32 chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020. Trong đó, kinh tế của xã phát triển nhanh và vững chắc, duy trì đảm bảo về tốc độ tăng trưởng kinh tế, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng dần tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng và thương mại, dịch vụ, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi có hiệu quả, thu nhập đầu người tăng 1,3% so với Nghị quyết đề ra. Công tác thu ngân sách trên địa bàn xã hằng năm đều đạt và vượt kế hoạch. An ninh chính trị, an ninh nông thôn luôn được giữ vững, ổn định, trật tự an toàn xã hội đảm bảo. Quốc phòng địa phương luôn được giữ vững. Công tác giáo dục, y tế, dân số, gia đình và trẻ em ngày một đem lại hiệu quả thiết thực. Các hoạt động văn hóa, thông tin thể dục thể thao ngày càng đẩy mạnh và tiến bộ; nhất là năm 2019 đã tổ chức thành công lễ hội cầu mưa thu hút hơn 8.000 lượt khách tham dự. Việc thực hiện các chính sách xã hội luôn được quan tâm và thực hiện tốt, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh và bền vững, chất lượng giáo dục ngày một hiệu quả hơn, việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân ngày một chú trọng.
          Hệ thống chính trị các cấp từng bước được củng cố, kiện toàn, công tác xây dựng Đảng luôn được coi trọng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng luôn được phát huy, việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã đem lại những kết quả thiết thực. Công tác xây dựng Chính quyền có nhiều chuyển biến mới, năng lực điều hành được nâng lên rõ rệt. Hội đồng nhân dân đã từng bước đổi mới và phát huy vai trò, nhiệm vụ; công tác cải cách hành chính đã có những chuyển biến rõ rệt. Hoạt động của khối Mặt trận và các đoàn thể ngày càng đổi mới phương thức hoạt động và đạt hiệu quả thiết thực trong công tác, khối đại đoàn kết toàn dân không ngừng được củng cố và phát huy.
 

Thông tin liên hệ:

  • UBND xã Ayun Hạ - Huyện Phú Thiện - tỉnh Gia Lai
  • Địa chỉ thư công vụ: ayunha.phuthien@gialai.gov.vn
  •  

Thông tin bản quyền:


Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch UBND xã Ayun Hạ.