CHUYÊN MỤC


Kế hoạch: Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 02/12/2020 của UBND xã về việc thực hiện Đề án tuyên truyền về An toàn giao thông trên các phương triện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn xã Ayun Hạ truyền

Số hiệu: số 67/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: UBND xã Ayun Hạ Người ký: Rmah Thuyn
Ngày ban hành: 02/12/2020 Ngày hiệu lực: 02/12/2020
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản:

Thông tin liên hệ:

  • UBND xã Ayun Hạ - Huyện Phú Thiện - tỉnh Gia Lai
  • Địa chỉ thư công vụ: ayunha.phuthien@gialai.gov.vn
  •  

Thông tin bản quyền:


Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch UBND xã Ayun Hạ.