CHUYÊN MỤC


   KỲ HỌP THỨ NHẤT HĐND HUYỆN KHÓA III, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

   Trước kỳ họp thứ Nhất HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021: 
           - Thông báo trả lời của các cơ quan ngành dọc.
           - Báo cáo trả lời của UBND huyện.

   Sau kỳ họp thứ Nhất, HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021:
           - Thông báo trả lời của các cơ quan ngành dọc.
           - Báo cáo trả lời của UBND huyện.

   ​KỲ HỌP THỨ HAI HĐND HUYỆN KHÓA III, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

   Trước kỳ họp thứ Hai HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021: 
           - Thông báo trả lời của các cơ quan ngành dọc.
           - Báo cáo trả lời của UBND huyện.

   Sau kỳ họp thứ Hai, HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021:
           - Thông báo trả lời của các cơ quan ngành dọc.
           - Báo cáo trả lời của UBND huyện.

   ​KỲ HỌP THỨ BA HĐND HUYỆN KHÓA III, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

   Trước kỳ họp thứ Ba HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021: 
           - Thông báo trả lời của các cơ quan ngành dọc.
           - Báo cáo trả lời của UBND huyện.

   Sau kỳ họp thứ Ba, HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021:
           - Thông báo trả lời của các cơ quan ngành dọc.
           - Báo cáo trả lời của UBND huyện.
    KỲ HỌP THỨ TƯ HĐND HUYỆN KHÓA III, NHIỆM KỲ 2016 - 2021
 
   Trước kỳ họp thứ Tư HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021:
          - Thông báo trả lời của các cơ quan ngành dọc.
          - Báo cáo trả lời của UBND huyện.
    Sau kỳ họp thứ Tư HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021:
          - Thông báo trả lời của các cơ quan ngành dọc 
CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

Skip Navigation Links.

lienhe.pngThông tin liên hệ:

  • Tổ dân phố 4, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
  • ubndphuthien@gialai.gov.vn
  • (0269) 3 882 226 - FAX: (0269) 3 882 237

Thông tin bản quyền:

- Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Ngọc Ngô - Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện
- Giấy phép: Số 149/GP-TTĐT ngày 15/10/2012 của Cục pháp thanh, truyền hình
và trang thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông