CHUYÊN MỤC

PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐƯỜNG NỘI THỊ THỊ TRẤN PHÚ THIỆN, HUYỆN PHÚ THIỆN, TỈNH GIA LAI

Ngày 13/3/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định 197/QĐ-UBND, mục tiêu đầu tư: đáp ứng nhu cầu giao thông, cvận chuyển hàng hóa, chỉnh trang đô thị trung tâm thị trấn Phú Thiện góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội địa phương.Tổng...

 

Thông tin liên hệ:

  • Xã Ia Sol - Huyện Phú Thiện  - tỉnh Gia Lai
  • Thư điện tử công vụ: iasol.phuthien@gialai.gov.vn
  •  

Thông tin bản quyền:


Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch UBND xã Ia Sol.