CHUYÊN MỤC

cocau.jpg


 
Quá trình hình thành và Phát triển >> Cơ cấu tổ chức >> Ủy ban nhân dân thị trấn Phú thiện gồm Chủ tịch, hai Phó Chủ tịch, Ủy viên phụ trách quân sự, Ủy viên phụ trách công an.
Lịch sử lãnh đạo qua các thời kỳ >> Hộp thư điện tử >>
Thành tựu giai đoạn 2010 - 2015 >> Định hướng phát triển 2015 - 2020 >>

Thông tin liên hệ:

  • Thị trấn Phú Thiện - Huyện Phú Thiện - Tỉnh Gia Lai
  • Địa chỉ: Tổ dân phố 8- TT Phú Thiện- Huyện Phú Thiện- Tỉnh Gia Lai
  • Mail:     ttphuthien.phuthien@gialai.gov.vn
  • Tel:      02693882822

Thông tin bản quyền:


Chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Văn Chinh - Chủ tịch UBND thị trấn Phú Thiện