CHUYÊN MỤC

Lichsu.jpg
 
   NHIỆM KỲ 2011 - 2016
       
KHỐI ĐẢNG
Họ và tên Chức vụ Ghi chú
Nay Wao Bí thư  Từ năm 2011-6/2013
Siu Đương Bí thư  7/2013
Siu Đương Phó Bí thư  Từ năm 2011-6/2013
Nay Tiêm Phó Bí thư  7/2013
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Nay Wao Chủ tịch  Từ năm 2011 – 6/2013
Siu Đương Chủ tịch  7/2013
Ksor Gloanh Phó Chủ tịch  
ỦY BAN NHÂN DÂN
A Miah Chủ tịch  Từ năm 2011- 4/2014
Dương Văn Tuấn Chủ tịch  Từ 5/2014
Siu An Phó Chủ tịch  Từ năm 2011-7/2012
Nguyễn Quyết Thắng Phó Chủ tịch  Từ 8/2012
 
                                                     NHIỆM KỲ 2016 - 2021
KHỐI ĐẢNG
Họ và tên Chức vụ Ghi chú
Siu Đương Bí thư  
Nay Tiêm Phó Bí thư  
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Siu Đương Chủ tịch  
Rmah Danh Phó Chủ tịch  
ỦY BAN NHÂN DÂN
Dương Văn Tuấn Chủ tịch  
Nguyễn Quyết Thắng Phó Chủ tịch  
 
Quá trình hình thành và Phát triển >> Cơ cấu tổ chức >>
Lịch sử lãnh đạo qua các thời kỳ >> Hộp thư điện tử >>
Thành tựu giai đoạn 2010 - 2015 >> Định hướng phát triển 2015 - 2020>>

Thông tin liên hệ:

  • Xã Ia Yeng - Huyện Phú Thiện - tỉnh Gia Lai
  • iayeng.phuthien@gialai.gov.vn
  •  

Thông tin bản quyền:


Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Chủ tịch UBND xã Ia Yeng.