Sáng ngày 28/01/2019 UBND xã phối hợp với công đoàn cơ sở xã IaYeng tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2019 nhằm kiểm điểm, đánh giá kết quả đạt được trong công tác hoạt động công đoàn năm 2018, bàn biện pháp thực hiện Kế hoạch  và phát động phong trào thi đua năm 2019. Chủ trì hội nghị có đồng chí Dương Văn Tuấn, CT UBND xã và đồng chí Rah lan Yuên, CT Công đoàn cơ sở đồng chủ trì.Tham dự Hội nghị còn có đại diện TT Đảng ủy, HĐND, UBMTTQVN xã và 35/40 đoàn viên công đoàn. Vắng mặt 05, có lý do 5.


                                                                 Quang cảnh Hội nghị CB,CC, người lao động năm 2019
         
           Báo cáo tổng kết công tác công đoàn năm 2018 và chương trình công tác năm 2019 cho thấy, trong năm qua các đoàn viên công đoàn đã tập trung triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018. Công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động tiếp tục được chú trọng, các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, phát triển đoàn viên, nữ công…đảm bảo đúng kế hoạch; quỹ thu, chi công đoàn được công khai. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện các nhiệm vụ của tổ chức công đoàn xã vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế như kinh phí hoạt động của tổ chức công đoàn xã còn ít nên chưa động viên, khen thưởng cho con, em đoàn viên công đoàn có thành tích trong học tập, công tác thăm hỏi đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau chưa nhiều, hoạt động phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ giữa UBND xã và tổ chức công đoàn xã chưa diễn ra, một số đoàn viên công đoàn chưa gương mẫu chấp hành chỉ tiêu số 17 xây dựng nông thôn mới (Nhà tiêu hợp vệ sinh).
 
          Tại Hội nghị, các đoàn viên công đoàn đã thảo luận, đề xuất các giải pháp khắc phục những hạn chế, khó khăn và bàn các biện pháp để triển khai thực hiện một số nhiệm vụ công tác trọng tâm trong năm 2019. Phát biểu kết luận tại hội nghị đồng chí Dương Văn Tuấn đồng chủ trì hội nghị đã yêu cầu các đoàn viên công đoàn xã tiếp tục quan tâm chăm lo cuộc sống cho các đoàn viên công đoàn bằng nhiều việc làm thiết thực, tập trung các nguồn lực phấn đấu đạt các chỉ tiêu, phong trào thi đua khen thưởng năm 2019, phát huy và nhân rộng các phong trào thi đua trong cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã.

            Tiếp tục triển khai có hiệu quả việc gắn trách nhiệm của mỗi đoàn viên công đoàn vào việc thực hiện các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới, phân công đoàn viên kèm cặp, giới thiệu thêm nhiều đoàn viên đứng vào hàng ngũ của đảng.

            Triển khai công tác công đoàn đúng vào dịp tết Nguyên đán Kỷ hợi 2019 với thời gian nghỉ liên tục 9 ngày, đồng chí chủ trì yêu cầu các đoàn viên công đoàn bên cạnh triển khai các phòng trào thi đua mừng đảng, mừng xuân cần nghiêm túc tham gia trực bảo vệ tài sản, tài liệu cơ quan công sở, đảm bảo tình hình ANCT, TT ATXH, ATGT trước, trong và sau nghỉ lễ. Ngay sau khi hết thời gian nghỉ lễ theo quy định, phải nhanh chóng đưa các hoạt động chuyên môn, học tập, chăm lo đời sống đoàn viên…trở lại bình thường. Thực hiện nghiêm túc quy định về giờ giấc làm việc, khẩn trương tập trung giải quyết xử lý công việc, không tổ chức liên hoan ảnh hưởng đến thời gian và hiệu quả làm việc./.
                                                                                              Dương Tuyết
                                                                                 Văn phòng HĐND – UBND xã

 
 

Thông tin liên hệ:

  • Xã Ia Yeng - Huyện Phú Thiện - tỉnh Gia Lai
  • iayeng.phuthien@gialai.gov.vn
  •  

Thông tin bản quyền:


Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Chủ tịch UBND xã Ia Yeng.