CHUYÊN MỤC

1. Danh bạ hộp thư điện tử của các cơ quan:
 
STT  TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ MAIL 
01
02
03 
04
Xã Ayun Hạ
Trường Mẫu giáo Hoa Mai
Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương
Trường THCS Quang Trung
ayunha.phuthien@gialai.gov.vn
c0hoamaipt.gialai@moet.edu.vn
c1nguyentriphuongpt.gialai@moet.edu.vn
c2quangtrungpt.gialai@moet.edu.vn
 


2. Danh bạ hộp thư điện tử của cá nhân:
   
STT HỌ VÀ TÊN EMAIL
01 Vũ Văn Quang quangvv.phuthien@gialai.gov.vn
02 Nguyễn Đức Thuận thuannd.phuthien@gialai.gov.vn
03 Lê Thị Thảo thaolt.phuthien@gialai.gov.vn
04 Phạm Bá Cát catpb.phuthien@gialai.gov.vn
05 Lương Thị Thúy thuylt.phuthien@gialai.gov.vn
06 Nguyễn Thị Bình binhnt.phuthien@gialai.gov.vn
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Đào Quang Vịnh
Vi Văn Tính
Trịnh Thuyết
Chu Xuân Tứ
Lê Xuân Mạnh
Nguyễn Văn Hải
Phạm Thị Huệ
Hà Văn Khoái
Phạm Thị Thủy
Phạm Nguyên Hoàng
Trịnh Thị Giang
Nguyễn Văn Giang
Vũ Văn Dương
vinhdq.phuthien@gialai.gov.vn
tinhvv.phuthien@gialai.gov.vn
thuyett.phuthien@gialai.gov.vn
tucx.phuthien@gialai.gov.vn
manhlx.phuthien@gialai.gov.vn
hainv.phuthien@gialai.gov.vn
huept.phuthien@gialai.gov.vn
khoaihv.phuthien@gialai.gov.vn
thuypt.phuthien@gialai.gov.vn
hoangpn.phuthien@gialai.gov.vn
giangtt.phuthien@gialai.gov.vn
giangnv.phuthien@gialai.gov.vn
duongvv.phuthien@gialaigov.vn
 

Thông tin liên hệ:

  • UBND xã Ayun Hạ - Huyện Phú Thiện - tỉnh Gia Lai
  • Địa chỉ thư công vụ: ayunha.phuthien@gialai.gov.vn
  •  

Thông tin bản quyền:


Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch UBND xã Ayun Hạ.