ỦY BAN NHÂN DÂN                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      XÃ IAYENG                                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

       
     
Số: 21/TB-UBND                                                         Ia Yeng, ngày 25 tháng 3 năm 2020
 
THÔNG BÁO
“V/v tạm thời đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí đảm bảo phòng, chống dịch bệnh Covid - 19”
 
 
   
 
     Thực hiện Công văn số: 297/TB-UBND ngày 25/3/2020 của Uỷ ban nhân dân huyện Phú Thiện về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch bệnh Covid - 19.
     Nay UBND xã Ia Yeng thông báo cho các thôn, các cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí trên địa bàn xã như sau:


     Hiện nay tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, khó lường, để triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19, đảm bảo sức khỏe cho người dân.
     UBND xã thông báo đến các thôn tuyên truyền, nhắc nhở cho nhân dân không tụ tập đông người, không tham gia các Lễ hội, đám cưới, sinh nhật, tiệc tùng… với số lượng trên 20 người.
     Đề nghị các cơ sở kinh doanh dịch vụ Internet, trò chơi điện tử công cộng, phòng tập gym, dịch vụ karaoke, mát xa, erobic, cơ sở làm đẹp, uốn tóc, cắt tóc, sân bóng đá, câu lạc bộ bida, các điểm di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh trên đia bàn xã tạm thời đóng cửa từ ngày 25/3/2020 cho đến khi có thông báo mới trở lại, nhằm hạn chế việc tụ tập đông người. Nhằm hạn chế, giảm thiểu tối đa nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.
     Nhận được thông báo này đề nghị các thôn trưởng và các cơ sở kinh doanh nghiêm túc thực hiện./.
     Nơi nhận: 
- 7 trưởng thôn;                                                                                                        TM. ỦY BAN NHÂN DÂN Xà         - Các cơ sở kinh doanh;                                                                                                       KT.  CHỦ TỊCH
- Lưu Vt.                                                                                                                             PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 
                                                                                                                                 NGUYỄN QUYẾT THẮNG
 

Thông tin liên hệ:

  • Xã Ia Yeng - Huyện Phú Thiện - tỉnh Gia Lai
  • iayeng.phuthien@gialai.gov.vn
  •  

Thông tin bản quyền:


Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Chủ tịch UBND xã Ia Yeng.